Løsninger

Valg af teknologi til finansfunktionen

Skal der sættes strøm til økonomiprocesserne?

Identifikation og udvælgelse af den rette teknologi til understøttelse af finansfunktionen, faciliterer og sikrer en strømlinet og effektiv procesunderstøttelse.

Som følge af de økonomiske eftervirkninger af finanskrisen og den ny dagsorden, ser vi i 2014 og 2015, et større og større behov i såvel danske som internationale virksomheder, for kontinuerligt at blive mere effektive og mindre ressourcekrævende i finansfunktionen. Et af midlerne hertil er en højere grad af systemunderstøttelse og automatisering af processerne ved hjælp af ny teknologi. Den klassiske model for systemanskaffelser med en omfangsrig kravspecifikation og RFP proces er samtidig under pres. Indpasning i den eksisterende IT platform, en kontinuerligt højere frekvens for opgradering/udskiftning og tilkomsten samt udbredelsen af SaaS (software as a service) og Cloud-løsninger gør, at der i dag er mange der ønsker at køre en mere accelereret proces.

 

I Deloitte har vi stor erfaring med rådgivning omkring udvælgelsen af ny software og implementeringspartner, såvel som aktiv deltagelse og eksekvering i selve processen heraf.

Vores projekter tager altid udgangspunkt i finansfunktionens ”operating model” og teknologiske såvel som forretningsmæssige ambitionsniveau.


Vi hjælper blandt andet med at:

  • Etablere ”operating model” og standardiseringsambition
  • Identificere, evaluere og udvælge den rette software/applikationer til understøttelse af finansfunktionen (ERP, konsolidering, planlægning og budgettering, management rapportering, fakturascanning, workflow, ad hoc analyse og visualisering m.fl.)

Deloitte forholder sig altid 100% neutral og upartisk i forhold til udvælgelsen af ny teknologi, men besidder design- og implementeringskompetencer på løsninger fra en række af de større softwareleverandører. Vi har derfor førstehånds-erfaring med en lang række produkter og kan bidrage med et nuanceret og velafbalanceret billede af styrker og svagheder.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Ulf Hilton

Ulf Hilton

Partner

Ulf er partner i Deloitte Consulting.... Mere