Indsigt

Asia-Pacific Economic Outlook – Q1 2017

I Asia-Pacific Economic Outlook Q1 2017 stiller vi skarpt på den økonomiske situation i fire lande: Australien, Indonesien, Singapore og Sydkorea.

Den australske økonomi har oplevet en solid vækst over de sidste kvartaler. Dog skaber en række interne og eksterne risici behov for et øget fokus på de faktorer, der kan bidrage til langsigtet økonomisk vækst. Rumki Majumdar, makro-økonom og manager for Deloitte Research, giver et overblik over disse interne og eksterne risici og redegør for, hvordan de påvirker de økonomiske udsigter.

I artiklen om den indonesiske økonomi er der fokus på den indonesiske centralbank. Det sidste år har centralbanken sænket rentesatsen seks gange, men grundet flygtigheden på det finansielle marked er det sandsynligt, at de fastholder rentesatsen i den nærmeste fremtid.
En central bekymring for den indonesiske økonomi er, at nedsætningen i renten endnu ikke har påvirket låntagerne proportionelt. På trods heraf er de indonesiske forbrugere positivt stillet over for den økonomiske situation og spås derfor også en afgørende rolle for landets fremadrettede vækst.

Singapore er i færd med at omlægge deres økonomi med henblik på at sikre en fremtidig stabil vækst. Singapores økonomi er presset af en lav produktionsvækst, en aldrende befolkning og en nedgang i global handel. For at adressere disse problemer satser landet på teknologi, innovation og kompetenceudvikling som centrale faktorer, der kan sikre en solid økonomi.

Den Sydkoreanske økonomi er præget af et behov for at restrukturere en række af deres industrier såsom skibskonstruktion, stålindustrien og kemikalieindustrien. Disse industrier møder et øget pres fra internationale konkurrenter og problemer med overkapacitet. Desuden står den sydkoreanske økonomi også over for en række interne pres, eksempelvis stigende forbrugergæld og politiske skandaler.

Asia-Pacific Economic Outlook - Q1 2017
Fandt du dette nyttigt?