Indsigt

Automatiseret kreditscoring

Nye muligheder for bankerne

Automatisering af kreditscoringen kan både reducere sagsbehandlingstiden og øge mulighederne for løbende at monitorere kreditgivningen. Bankerne kan derved forbedre kreditgivningen og øge bankrådgivernes muligheder for at fokusere på de mere komplekse lånesager.

Mange banker oplever i dag stigende krav til effektivitet og præcision i kreditgivning på privatkundemarkedet. I dag forventer kunderne i langt højere grad, at en kreditvurdering og et lånetilsagn kan gives indenfor kort tid. Samtidig er der et stigende ønske om, at bankens kreditfunktion på centralt niveau kan overvåge og regulere den måde kreditter gives på i de enkelte filialer og hos den enkelte rådgiver. 

En oplagt måde at løse denne udfordring på er at etablere automatiserede kreditscoringsværktøjer og derigennem opnå flere fordele:

 • Øget effektivitet, når vurdering af simple låneprodukter kan automatiseres og bankrådgiverne kan fokusere på de komplekse kundeforhold.
 • Større sikkerhed for at kredit gives efter ens retningslinjer på tværs af filialer og bankrådgivere. 
 • Styrket monitorering af kreditgivningen, hvor der på centralt niveau kan skabes overblik over sammenhænge mellem kundesegmenter, kreditgivning og kreditkvalitet.
 • Forbedret opfølgning, når kreditfunktionen på centralt niveau kan skabe sammenhænge mellem markedsføringskampagner, kreditgivning og kreditkvalitet over tid.
 • Forbedret kreditkontrol, når der på tværs af kreditporteføljen kan skabes overblik over risikosager, afvigelser fra kreditpolitikken, og når ændringer på kreditregler og scorekortgrænser kan monitoreres og bearbejdes på et statistisk niveau. 

 

Der findes i dag en række kreditscoringsværktøjer på markedet. Forud for implementering er det vigtigt at overveje:

 • Hvilke data er til stede og vil kunne anvendes som grundlag for udvikling af scorekortet?
 • Hvordan kan kreditprocessen effektiviseres og hvilket automatiseringsniveau ønskes opnået? 
 • Hvordan skal fordelingen mellem automatiske og manuelle procestrin se ud?
 • Hvordan gennemføres forandringen blandt kunderådgiverne, når kreditgivning i højere grad baseres på automatiseret kreditscoring og limitfastsættelse?

 

Muligheder for automatisering er forskellig i forhold til de forskellige låntyper. Hvor de simple lån i høj grad kan håndteres via automatiseret kreditscoring og -behandling, vil de mere komplekse lån i højere grad kræve manuel vurdering og behandling. Dette kan skyldes, at større lån kræver en mere detaljeret lånerådgivning og sagsbehandling. 

Nedenfor er beskrevet, hvordan automatisering kan anvendes til understøttelse af forskellige lånetyper.

 

Simple blankolån og kreditkort
Kendetegn:

 • Høj volumen med lav indtjening per lån.
 • Forventning om kort sagsbehandlingstid.
 • Stort potentiale som konkurrent til forbrugslånsmarkedet.

Mål med automatiseret kreditscoring:

 • Fuld automatisering for kendte kunder.
 • Central monitorering af kreditgivning.
 • Overvågning af sammenhæng mellem kampagner og kvalitet i kreditporteføljen.


Flere låntagere
Kendetegn:

 • Højere lånebeløb end de simple lån.
 • Kompleks efterbehandlingsproces som følge af flere underskrivere.

Mål med automatiseret kreditscoring:

 • Hurtigt tilsagn om kredit.
 • Central monitorering og ensartet kreditgivning på tværs af kundesegmenter.
 • Automatiseret kreditscoring og limittildeling, men manuel lånesagsbehandling.


Lån med pant
Kendetegn:

 • Personlig rådgivning i forbindelse med valg af lånetyper og økonomiske konsekvenser.
 • Behov for hurtigt tilsagn, men kompleks efterbehandlingsproces.

Mål med automatiseret kreditscoring:

 • Ensartet dokumentation af kundebudget og kreditvurdering.
 • Støtteværktøj til kreditrådgiver.

 

Fandt du dette nyttigt?