Indsigt

Carsten Dam om fremtidens aktuarfunktion

Aktuarerne har mulighed for at sætte et godt fingeraftryk

Statistikafdelingen i Topdanmark er klar til fremtiden. Aktuarerne har en central rolle i organisationen og gennemførelsen af store IT-projekter gør, at systemerne i stor udstrækning er på plads til fremtiden.

”Det er bekymrende, hvis man som følge af solvens II skal bruge en tredjedel af sine ressourcer til at vedligeholde og drifte et system – for systemets skyld” 

I forbindelse med Deloittes interviewserie om fremtidens aktuarfunktion har vi denne gang sat Carsten Dam, som er chef for Statistikafdelingen i Topdanmark, stævne.

Topdanmark adskiller sig fra flere af de andre store skadesforsikringsselskaber ved at have én stor central aktuarfunktion – Statistikafdelingen – der varetager alle aktuarrelaterede opgaver herunder opgørelse af hensættelser, kapitalmodellering, prisfastsættelse, lønsomhed, support til genforsikring og andre analyseområder. ”Der er store synergieffekter blandt disse områder, og derfor er det smart at have det hele i en stor central funktion”, siger Carsten Dam.

Når snakken falder på fremtidens aktuarfunktion, bliver det hurtigt klart for os, at de vigtigste ændringer ifølge Carsten allerede er sket i Topdanmark: ”Aktuarerne har mulighed for at sætte et godt fingeraftryk”. Aktuarerne indtager allerede en central rolle, og har bred mulighed for indflydelse.  Alle medarbejdere i statistikafdelingen har mulighed for, og udnytter adgangen til at kommunikere med alle niveauer i organisationen. Den største udfordring er således at finde tiden til at byde ind på alle de relevante og interessante områder, hvor Statistikafdelingens kompetencer inden for tal- og forretningsforståelse kan bidrage. Topdanmark har endvidere gennemført store IT-projekter på blandt andet skadesbehandlingsområdet, så også her virker Statistikafdelingen klar til fremtiden.

Hvilke udfordringer ser Carsten så i fremtiden? For det første ærgrer det ham at ”Solvens II flytter fokus hos aktuaren fra tal til bogstaver”. Solvens II kræver, og har krævet, mange ressourcer, som kunne have været brugt på andre ting. ”Det er bekymrende, hvis man som følge af solvens II skal bruge en tredjedel af sine ressourcer til at vedligeholde og drifte et system – for systemets skyld”. For det andet ser han et behov for, at aktuarerne kontinuerligt arbejder på at blive endnu skarpere til at kommunikere deres budskaber. Aktuaren kan og bør søge indflydelse ved at være opsøgende, og kommunikationsevnerne er afgørende for gennemslagskraften i organisationen. Fokus på kommunikationsevnerne hos aktuarerne er også i tråd med et ønske om, at få størst muligt udbytte af aktuarerne ved deltagelse i projekter. Dette forudsætter dog også, at projektlederne evner at tilpasse deres egen kommunikation og projektledelse til en højt specialiseret målgruppe, så som aktuarer, og at projektlederne derved formår at få aktiveret aktuarernes viden via en mere faglig projektledelse i såvel planlægningsfasen som implementeringsfasen, end det typisk ses i dag!

Fandt du dette nyttigt?