Indsigt

Kom i mål med årsrapporten

Checklister til årsrapporten 2017

Regnskabscheckliste for kreditinstitutter m.fl.

Regnskabschecklisten for kreditinstitutter er klar! - Klar til at hjælpe med at sikre at alle formaliter og nyeste regler er indarbejdet i årsrapporten.
Læs mere her

Regnskabscheckliste for forsikringsselskaber m.fl.

Deloitte har igen i år udarbejdet en regnskabscheckliste for forsikringsselskaber m.fl. til brug for de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse. 
Læs mere her
Fandt du dette nyttigt?