Indsigt

EMEA | Financial Services Industry

Deloitte etablerer Banking Union Centre i Frankfurt

Bankunionen er Europas mest ambitiøse integrationsprojekt siden etableringen af euroen. Den repræsenterer en grundlæggende ændring af tilsynet med den finansielle sektor, og er et vigtigt supplement til den monetære union. I sidste ende vil dette projekt have stor betydning for den europæiske integration og strukturen i banksektoren.

Den nye tilsynsenhed, Single Supervisory Mechanism (SSM), ledet af Den Europæiske Centralbank (ECB), er baseret i Frankfurt. SSM bliver en af de vigtigste aktører i udviklingen af markederne for finansielle tjenesteydelser i Europa. Ændringerne kan have en stor betydning for eurozone-banker, og vil påvirke forretningsmodeller og strategier. 

Grundet dette har Deloitte lanceret Banking Union Centre i Frankfurt (BUCF), en stærk fælleseuropæisk ressource til at understøtte vores kunders behov. 

BUCF er ansvarlig for: 

  • Proaktivt at identificere udfordringer for banker i relation til SSM og yde direkte støtte til deres ledelsen
  • Fungere som en katalysator for at samle Deloittes kapaciteter på tværs af SSM-regionen. Centret vil give et enkelt kontaktpunkt for den grænseoverskridende støtte, som vores internationalt aktive kunder i stigende grad har brug for
  • Støtte og udvide Deloittes eksisterende stærke relationer med ECB / SSM og de nationale tilsynsmyndigheder

Deloitte har etableret BUCF ved at samle et tværfagligt team af ledende og erfarne fagfolk fra medlemsfirmaer over hele Europa. Centret ledes af Hans-Jürgen Walter, Financial Services Industry leder for Tyskland, og omfatter fagfolk fra Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Spanien og Storbritannien. Derudover vil centret blive støttet af alle øvrige EU-landes Deloitte-kontorer samt af Helmut Bauer, Deloittes særlige rådgiver inden for EU-forordningen og tidligere administrerende direktør og chef for Banktilsyn i Tyskland. 


Forbundet med Deloitte EMEA Center for regulatoriske strategi
BUCF vil samarbejde tæt med Deloittes center for regulatorisk strategi (ECRS) i London. ECRS består af regulatoriske specialister fra Deloitte-kontorer i hele regionen, og overvåger den lovgivningsmæssige udvikling og giver perspektiv på muligheder og udfordringer for de finansielle institutioner. Det ledes af Clifford Smout og David Strachan, tidligere højtstående vejledere i Storbritannien. 


Om Deloitte i EMEA-regionen
Deloittes Europa, Mellemøsten og Afrika praksis (EMEA) samler 88 lande og mere end 70.000 medarbejdere med en enestående grad af integration, der tilbyder professionelle tjenester på tværs af regionen. 
 

Om Deloitte EMEA Financial Services Industry
Deloitte Financial Services Industry i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA FSI) er baseret på 28 aktivt engagerede jurisdiktioner, der omfatter mere end 1.000 partnere og over 10.000 fagfolk med stor erfaring og viden på tværs af branchen for finansielle tjenesteydelser.

 

"Vi står over for en periode med hidtil usete ændringer i lovgivning og tilsyn, samt kompleksitet og samspil mellem forskellige regler. Banking Union Centre i Frankfurt er Deloittes svar på de store udfordringer for den finansielle sektor som følge af etablering af bankunionen."

- Hans-Jürgen Walter, Deloitte Banking Union Centre i Frankfurt Leader.

Fandt du dette nyttigt?