Indsigt

FSI Indblik – I den digitale verden

Artikler med sektorens aktører

I denne udgave af magasinet Indblik til den finansielle sektor sætter vi fokus på den gode kundeoplevelse i en digital verden. Kundernes oplevelse kan fortolkes bredt og strækker sig fra brugen af nye kanaler og koncepter over oplevelsen af kunderservicefunktionen til brugen af big data.

De finansielle virksomheder ligger inde med store mængder data, og disse data skal i højere grad bringes i spil i udviklingen af nye produkter, nye kanaler og bedre kundeservice. For mange betyder det en større transformation af it-platformen og måden, data anvendes på, men det kan også betyde nye strategiske samarbejder og inspiration på tværs af industrier.

I pensionssektoren baner digitalisering vejen for både styrket kundeservice og bedre rådgivning. I Industriens Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og med udviklingen af Pensionstallet har PFA Pension skabt et godt rådgivningsgrundlag, samtidig med at de har gjort pension mere enkelt.

I Nordea er der fokus på at udnytte mulighederne i den digitale verden til at opbygge kunderelationer gennem brugen af flere og nye betjeningskanaler. De samme muligheder fokuserer BEC på at udnytte, når de designer løsninger, der skal være relevante og tilgængelige for både det store og det lille pengeinstitut.

Digitalisering gør det nemmere, mere overskueligt og hurtigere både for virksomhederne og for kunderne. Det erfarer man både i Santander, hvor det elektroniske svar på en låneansøgning gives på mindre end 10 sekunder, og i Beeptify, der har udviklet en elektronisk pung, der kan håndtere både e-penge, kreditkort, debetkort, gavekort, klippekort, produkter og entrébilletter. 

Vi har også ladet os inspirere af Google, der har revolutioneret måden, forbrugerne søger og bruger viden på. Kundernes viden er øget markant, og det stiller krav til virksomhedernes viden om kunderne, men kan man google sine kunder? Hos SKAT har man med eSKATdata åbnet op for videndeling mellem pengeinstitutterne og myndigheder, en win-win-løsning for både borger og virksomhed.

Således altså en finansiel sektor, der konstant leder efter nye muligheder i en kompleks, foranderlig og digital verden. Vi vil gerne takke Industriens Pension, PFA Pension, Nordea, BEC, Santander, Beeptify og Google for at have fortalt om deres mål og ambitioner.

Indblik 2014
Fandt du dette nyttigt?