Indsigt

Fifth Global IFRS Banking Survey

Finding your way

Denne femte udgave af Global IFRS Banking Survey fokuserer på de forventede udfordringer ved credit loss implementering, som bankerne bliver nødt til at stå overfor og søger at give kunderne, lovgivere og det bredere marked indsigt i aktuelle overvejelser på tværs af sektoren.

Denne femte udgave af Global IFRS Banking Survey fokuserer på de forventede udfordringer ved implementeringen af en ny nedskrivningsmodel baseret på forventede kredittab (expected loss).

IFRS 9 er en ny nedskrivningsmodel for virksomheder der rapporterer under IFRS. Konsekvenserne af denne nye rapportering er, at virksomheder sandsynligvis skal ændre eller re-designe deres kreditmodellering. Gennemførelsen af IFRS 9 regler kan derfor vise sig at være en tidskrævende proces som allerede burde være påbegyndt.

Undersøgelsen sammenfatter svarene fra 59 af verdens største bankkoncerner, herunder 17 globale systemisk vigtige finansielle institutioner. Konklusionerne er:

  • De fleste globale banker anslår, at nye IFRS 9 / FASB CECL regler om nedskrivninger på udlån vil resultere i, at nedskrivningerne stiger med op til 50% på tværs af aktivklasser
  • Tre fjerdedele af de adspurgte banker forventer, at regnskaberne vil være mere brugbare for finanstilsynene under de nye regler
  • To femtedele af de adspurgte banker tror, at tilsynsmyndigheder vil være mest indflydelsesrige i fortolkningen af de nye regler, mens hver tredje forventer, at revisorer er nøglen
  • Forventede implementeringsbudgetter er fordoblet det seneste år, siden vores tidligere undersøgelse
  • Tre femtedele af bankerne mener, at de ikke har nok tekniske ressourcer til at levere deres IFRS 9 / FASB CECL projekt og en fjerdedel af disse er yderligere i tvivl om, om der vil være tilstrækkelige færdigheder til rådighed på deres marked
  • 85% af de adspurgte banker forudser, at deres forventede credit loss vil være større end dem, der blev beregnet i henhold til Basel-reglerne, hovedsageligt på grund af livstids forventede tab under 'fase II’.
Fifth Banking IFRS Survey
Fandt du dette nyttigt?