Perspektiver

Finance Partner-koncept bygger bro mellem finansfunktion og forretning i PFA

Nyt Finance Partner-koncept har givet finansfunktionen i PFA Pension stor popularitet og bedre styring på tværs af koncernen. Konceptet er del af en femårig transformation, der skal gøre funktionen til branchens bedste.

Med økonomidirektør Thomas Dyhrberg Nielsen i spidsen har PFA Pension etableret et såkaldt Finance Partner-koncept med stor succes. Konceptet går kort fortalt ud på, at fire forretningspartnere agerer bindeled mellem finansfunktionen og de fire forretningsenheder i koncernen, så finansfunktionen kommer tættere på kunderne og bliver endnu mere fokuseret på forretningsunderstøttelse.

”Forretningspartnerne er en slags mini-CFO’er i de enkelte forretningsenheder, der har dyb indsigt i forretningens udfordringer, deres forventninger til finansafdelingen og kan tilbyde god finansiel rådgivning, når vigtige beslutninger skal træffes” siger Thomas Dyhrberg Nielsen og understreger, at de fire forretningspartnere fungerer som samarbejdspartnere, snarere end controllere, der kigger forretningsenhederne over skulderen. Netop den tilgang var afgørende for, at forretningspartnerne bliver involveret i forretningsenhederne.

”Og det lykkedes. I dag oplever jeg et stort ønske fra forretningsenhederne om, at forretningspartnerne deltager i forretningsenhedernes beslutningsprocesser – et pull i stedet for et push.”

Med økonomidirektør Thomas Dyhrberg Nielsen i spidsen har PFA Pension etableret et såkaldt Finance Partner-koncept med stor succes. Konceptet går kort fortalt ud på, at fire forretningspartnere agerer bindeled mellem finansfunktionen og de fire forretningsenheder i koncernen, så finansfunktionen kommer tættere på kunderne og bliver endnu mere fokuseret på forretningsunderstøttelse.

”Forretningspartnerne er en slags mini-CFO’er i de enkelte forretningsenheder, der har dyb indsigt i forretningens udfordringer, deres forventninger til finansafdelingen og kan tilbyde god finansiel rådgivning, når vigtige beslutninger skal træffes” siger Thomas Dyhrberg Nielsen og understreger, at de fire forretningspartnere fungerer som samarbejdspartnere, snarere end controllere, der kigger forretningsenhederne over skulderen. Netop den tilgang var afgørende for, at forretningspartnerne bliver involveret i forretningsenhederne.

”Og det lykkedes. I dag oplever jeg et stort ønske fra forretningsenhederne om, at forretningspartnerne deltager i forretningsenhedernes beslutningsprocesser – et pull i stedet for et push.”

 

Stærk feedback

Konceptet er en del af en ambitiøs transformation, økonomidirektøren satte i gang, efter han tiltrådte i 2015. Forud for transformationen igangsatte Thomas Dyhrberg Nielsen en grundig undersøgelse af forretningens behov og forventninger til finansafdelingen. Herunder blev der foretaget en rating af afdelingen internt i PFA, og denne rating blev brugt som benchmark mod finansafdelinger i lignende virksomheder. Derefter stod det hurtigt klart for Thomas Dyhrberg Nielsen, at der var behov for tiltag, hvis finansfunktionen skulle leve op til forretningens ønsker og samtidigt realisere visionen om at blive branchens bedste.

Efter to år er transformationen ikke overstået, men tingene går i den rigtige retning, og resultaterne er tydelige. Da Thomas Dyhrberg Nielsen for nyligt præsenterede for direktørkredsen, rejste en af koncerndirektørerne sig fra sin stol og kvitterede for finansafdelingens arbejde og påpegede, at særligt Finance Partner-konceptet i forretningsenhederne er blevet enormt populært.

”Det var jo en stærk tilbagemelding, som jeg kunne give videre til vores folk i finansfunktionen,” siger han og fremhæver, at det er særligt vigtigt, da den største forandring har været i mentaliteten blandt medarbejderne.

”Vi skal væk fra, at vi kommer med vores årsrapport og spørger efter input. Vi skal ranke ryggen og vise, at vi har en masse at byde på, så det bliver klart, hvorfor vi skal involveres i de store forretningsmæssige beslutninger.”

 

Ro på bagsmækken

Den tidligere SEB-CFO har haft stor opbakning fra direktionen, som fra starten har haft en forventning om, at finansafdelingen kan og bør levere et fyldestgørende billede af virksomhedens tilstand og ikke mindst sikre en ensartet og strategisk økonomistyring på tværs af koncernen.

”På grund af stor udskiftning på de øverste ledelsesniveauer i koncernen har der ikke været en dybt forankret vane for at gøre tingene på en bestemt måde. Det har givet os en unik mulighed for at iværksætte nogle store forandringer” siger Thomas Dyhrberg Nielsen og tilføjer, at finansfunktionen i PFA ikke var i ringe forfatning i 2015. Man levede op til myndighedskravene, der var styr på rapporteringen og stor troværdighed omkring finansafdelingens arbejde. Men som det til tider kan forekomme i større virksomheder, var der opstået decentrale finansenheder ude i forretningsenhederne, der hver især opererede med individuelle rapporteringsrutiner. Dette vanskeliggjorde den overordnede finansfunktions evne til at tegne et større billede af virksomhedens tilstand.

”Vi kunne altså ikke være sikker på, at alle forretningsenheder styrede efter de samme ting. I de enkelte forretningsenheder kan man træffe nogle beslutninger, som kan synes fornuftige isoleret set, men som ikke er den rigtige i en tværgående kontekst. Forretningsenhederne risikerede derfor at træffe beslutninger på et grundlag, som ikke harmonerede med koncernens overordnede strategi,” udtaler økonomidirektøren.

 

Håndtering af medarbejdere

Som Thomas Dyhrberg Nielsen selv påpeger, er det ikke første gang i PFAs historie, at finansfunktionen har haft en plan om at blive knyttet tættere på forretningen, blive mere forretningsunderstøttende og skabe værdi for kunderne.

”Derfor sidder der formentlig nogle medarbejdere, som tænker, at Finance Partner-rollen netop var den rolle, de selv ønskede. Det har derfor været en udfordring at skabe en accept af, at ansætte nye kompetencer eksternt for at gennemføre forandringerne. Man skal jo være varsom med ikke at skabe en forestilling om et a- og et b-hold. Det kræver efter min mening en dialogbaseret og transparent ledelsesstil.”

Opbakningen internt i finansafdelingen er blandt andet skabt via klare målsætninger, som eksempelvis at forbedre den rating, som stakeholderne havde givet i den indledende dialog.

”Kunne vi blive enige om, at vi gerne ville skabe landets bedste finansfunktion, kunne vi også blive enig om, at der måtte ske nogle forandringer. Det har givet stor opbakning til transformationen.”

Den hundredårige

Danmarks største pensionsselskab blev etableret i 1917 af en række arbejdsgiverforeninger, som ville give medarbejdere og deres familier en sikker økonomisk fremtid. Navnet PFA er en forkortelse for selskabets oprindelig navn ’Pensionsforsikringsanstalten, Aktieselskab’. I dag har PFA Pension ca. 1,2 mio. kunder og en egenkapital på 5,3 mia. kr.

Fandt du dette nyttigt?