Indsigt

Gevinstrealisering giver medvind hos LB Forsikring    

I 2015 traf direktion og bestyrelse i LB Forsikring en beslutning, der i disse år forandrer virksomheden fundamentalt. Målet er at fremtidssikre og ikke mindst udvide virksomhedens position på forsikringsmarkedet. Mantraet er gevinstrealisering, og vejen mod den nye virkelighed er et helt nyt it-kernesystem organiseret i projektprogrammet ’Medvind’.


It-systemerne i danske forsikringsselskaber er gennem årene blevet udvidet med en lang række knopskydninger. Ligesom it-systemer i så mange andre industrier. Det er ikke anderledes for LB Forsikring, hvor finansdirektør Jan Kamp Justesen lidt frimodigt karakteriserer de nuværende systemer som spaghetti-it.

”Vi står ligesom mange af vores kolleger i branchen med en spændende udfordring, som handler om at være på forkant med den stigende digitalisering i samfundet. Vi har for mange håndbårne processer, som vi ønsker at reducere omfanget af. Vores medarbejdere arbejder med alt for mange skærmbilleder, og det er ikke effektivt. Og så har vi mange analoge udgifter – vi bruger for mange penge på udsendelse af fysiske breve til vores medlemmer, for blot at nævne et enkelt eksempel,” fortæller Jan Kamp Justesen.

Han og den øvrige ledelse i LB Forsikring står og tripper for at realisere den lange række af gevinster, som ligger og venter på den anden side af den meget omfangsrige udskiftning af virksomhedens it-kernesystem. Projekt Medvind blev søsat i 2015 og forventes fuldt implementeret i 2019.

 

Business case

Virksomhedens ledelse ønskede fra start at have en meget styret proces og et klart koncept for arbejdet med gevinstrealisering. Sammen med eksterne konsulenter formulerede man en business case for at have et værktøj til at identificere de forretningsmæssige påvirkninger af alle delbeslutninger i projektet.

”Vi vidste, at vi ikke havde andre valg end at udskifte vores it. Men vi var naturligvis nødt til at bakke processen op med en business case. Vi skal leve med nogle tilbagebetalingstider, der ligger ud over det sædvanlige, men business casen giver os realistiske indikationer på, hvad investeringen på sigt vil give os på den monetære side,” fortæller Jan Kamp Justesen og forklarer, at tilbagebetalingen over de kommende år vil falde i tre spor.

For det første vil Medvind sikre, at en øget automatisering hele vejen rundt i virksomheden kan finde sted på længere sigt. På det punkt vil man relativt hurtigt kunne registrere tilbagebetaling i form af gevinstrealisering omkring de håndbårne processer. Systemet sættes i drift i etaper, og hver gang en ny automatisering er iværksat, kan Jan Kamp Justesen og hans medarbejdere glæde sig over, at endnu en håndbåren aktivitet er afskaffet.

For det andet omfatter projektet en helt ny portal med avancerede, men brugervenlige selvbetjeningsmuligheder – en form for forsikringsbranchens svar på en netbank. Det skal være nemt at tegne nye og tilpasse eksisterende forsikringer online, og det skal være nemt at få overblik. Det vil virksomhedens medlemmer naturligvis opfatte som en gevinst, men internt ligger der også store gevinster i at kunne frigive medarbejderressourcer til andre opgaver end at servicere kunder i telefonen og på mail. Dernæst vil en solid portal naturligvis også være en effektiv salgskanal.

For det tredje, og det er her LB Forsikring er klar over, at de skal ruste sig med tålmodighed, vil investeringen i selve it-kernen først være tilbagebetalt om en del år.

”Vi har investeret et beløb med mange nuller på, og vi har naturligvis ikke en forventning om, at tilbagebetalingen i form af gevinstrealiseringer falder med det samme. Det her projekt er så omfattende, at jeg som forsikringsmand kun kommer til at opleve den slags én gang i min karriere. Vi er inde for at udskifte de helt vitale, for ikke at sige alle, organer i vores virksomhed. Det er klart, at det er dyrt, og at vi først kan realisere mange af gevinsterne over en længere årrække. Men det vil med sikkerhed styrke LB Forsikring mange år frem,” forklarer Jan Kamp Justesen. 

Value mapping

Jan Kamp Justesen og hans direktionskolleger har under hele projektet løbende foretaget nøje analyser af, hvor gevinstkilderne, eller de hidtil uforløste værdier, ligger i virksomheden.

”Vi vil eksempelvis gerne hurtigere i markedet med nye produkter. Vi vil gerne være mere skarpe til pristilpasning. Og vi vil i sagens natur også gerne have et meget stabilt it-setup. Alt sammen handler om at identificere gevinstkilder undervejs og så samtidig sikre, at det nye it-system understøtter disse forretningsmæssige krav og ønsker. Value mapping hjælper os til at skabe den nødvendige sammenhæng mellem forretningsmål og it,” forklarer Jan Kamp Justesen.

Han har udpeget en række gevinstejere blandt virksomhedens sektionsdirektører, som hver især har ansvar for gevinstrealiseringen i deres del af forretningen. I den forbindelse arbejder LB Forsikring med et såkaldt Enterprise Value Map, som dybest set er en generisk énsides model, der hjælper gevinstejerne til at organisere, diskutere og prioritere alle muligheder for optimering af produkter og arbejdsprocesser samt services over for medlemmerne.

”Hvordan kan du som sektionsdirektør opnå mere salg? Hvor meget it påvirker du? Hvor meget kan du reducere omkostninger i din sektion? Og så naturligvis hele skadessiden: Hvordan håndterer du skader? Og hvordan administrerer du policer? Der ligger naturligvis en masse gevinster i alt dette. Og ved at udpege gevinstejere skaber vi forankring. Organisationen bliver opmærksom på, at vi ikke bare skal have en fornuftig dagligdag til at fungere bedre med et nyt it-system. Nej, vi skal skabe nye gevinster, der kan realiseres og styrke vores virksomhed mange år frem.”

På spørgsmålet om, hvordan virksomhedens overordnede strategi har påvirket gevinstrealiseringsprojektet svarer Jan Kamp Justesen:

”Det er i virkeligheden meget konkret. Vi har et vækstmål i strategien. Vi vil øge antallet af policer. Vi gennemførte en analyse af, hvor meget vi kunne vækste med vores nuværende it-setup, samt en analyse af, hvordan bestandsudviklingen ville se ud efter implementering af Medvind. Den afstand, der var mellem de to kurver var markant, og det er med til at formulere vores optimisme omkring situationen for LB Forsikring efter implementering af Medvind. Vi vil for alvor begynde at kunne høste og realisere alle gevinsterne i 2020.”

 

Nye kompetencer

Ifølge direktøren bliver LB Forsikring med strategien for gevinstrealisering og med implementering af Medvind på nogle punkter en ny form for virksomhed.

”Vi skal utvivlsomt ud at rekruttere nye medarbejdere, og vi skal utvivlsomt videreuddanne en lang række af vores nuværende medarbejdere. Og så skal vi som direktion og ledelse være meget bevidste om, hvordan vi gradvist forandrer kulturen i virksomheden og får medarbejderne med på rejsen. Vi går fra at være en forretning med masser af telefonisk kontakt til medlemmerne, korrespondance per post og en lang række håndbårne arbejdsprocesser. Snart vil vi være en stærkt automatiseret, stærkt digitaliseret og ikke mindst stærkt optimeret virksomhed. Det bliver en ny virkelighed for os alle sammen, men det er en nødvendig virkelighed, fordi vinden blæser den vej i hele samfundet,” afslutter Jan Kamp Justesen.

Jan Kamp Justesen har arbejdet hele sin karriere i forsikringsbranchen og hos LB Forsikring siden 2007 hvor han startede som Claims Reinsurance Manager. Her har han siden 2014 varetaget rollen som CFO og CRO. Jan Kamp Justesen er uddannet Cand. Oecon. fra Aarhus Universitet. 

Fandt du dette nyttigt?