Indsigt

Global Economic Outlook – Q1 2017

I denne udgave af Global Economic Outlook stiller vi skarpt på de faktorer, der påvirker nogle af de største økonomier og deres vækstpotentiale.

Patricia Buckley, director for økonomisk politik og analyse, gennemgår indledningsvist den amerikanske økonomi: Den nye præsident har arvet en generelt sund økonomi, som er bundet op på et styrket forbrug samt en arbejdsløshed på blot 4,9 procent. Patricia Buckley beskriver derudover detaljerne i de politiske initiativer, der kommer til at påvirke den amerikanske økonomi. Udfaldet heraf er dog stadigt usikkert, da den nye præsident både skal sikre finansiering og politisk opbakning, hvis initiativerne skal bringes til eksekvering.

Eurozonens økonomi belyses af Alexander Börsch, director for research Deloitte Tyskland. Han lægger vægt på, at den europæiske økonomi har udvist en bemærkelsesværdig robusthed i et politisk tumult 2016. Denne er især bundet op på en faldende arbejdsløshed og en stigende købekraft blandt europæiske forbrugere.
For 2017 forventes det, at det styrkede arbejdsmarked vil være med til at sikre den økonomiske vækst. Dog er der stadig en række geopolitiske risici; de forestående valg i Frankrig, Tyskland og Holland, Brexit og den stigende popularitet blandt EU-kritiske partier.

Den kinesiske økonomi gennemgås af Ira Kalish, chief global economist i Deloitte. Her er der særligt fokus på to områder, der påvirker Kinas økonomi: Handel og boligmarkedet.
I forhold til førstnævnte oplever Kina en nedgang i deres eksport. Usikkerheden der er forbundet hertil drives af truslen om øget protektionisme fra amerikansk side. I forhold til det kinesiske boligmarked lader det til, at Kinas forsøg på at dæmpe huspriserne lykkedes, men dette kan vise sig at have konsekvenser for den økonomiske vækst. Afslutningsvist giver Ira Kalish et indblik i Kinas forsøg på at stabilisere valutakursen.

Den japanske økonomi gennemgås ligeledes af Ira Kalish. Her beskrives det, hvordan den økonomiske vækst skyldes en stigende eksport, som konsekvens af en styrket amerikansk økonomi samt stabiliseringen af den kinesiske økonomi. Ira Kalish fremhæver desuden, at usikkerheden omkring den japanske Yen kan være med til at skabe en beskeden vækst i det kommende år. En fortsat hovedpine er manglen på en stigning i lønniveauer, hvilket spås at have betydelige konsekvenser for det japanske forbrug. Afslutningsvist redegøres for, hvordan en fejlet TPP aftale kan påvirke det politiske miljø i Japan.

Den indiske økonomi belyses af Rumki Majumdar, makro-økonom og manager for Deloitte Research. Hun giver en dybdegående gennemgang af regeringens kontroversielle demonetariseringspolitik og fremhæver, at demonetarisering har et langsigtet potentiale for at fremme brugen af digitale betalingsløsninger, hvilket gør det lettere at bringe en større del af økonomien ind under formelle finansielle systemer.

Daniel Bachman, senior manager for Deloitte Services og Jesus Leal Trujillo, data scientist for Deloitte Research giver et indblik i den mexicanske økonomi. Her er det særligt NAFTA, der er på agendaen, og de redegør for, hvordan denne har været med til at forme Mexicos økonomi. Blandt andet drøftes, hvordan ændringer i NAFTA kan disrupte den mexicanske økonomi, hvor Pesoen allerede er faldet i værdi.

Akrur Barua, økonom for Deloitte Services, gennemgår Tyrkiets økonomi. Han fremhæver, at Tyrkiet står over for en række udfordringer: øget indstrømning af flygtninge, terrortrusler, politisk usikkerhed og en lav eksportvækst. Kombineret med en faldende valuta og et til stadighed lavere forbrug har Tyrkiets økonomi brug for både finansiel stimulus samt strukturelle reformer.

Afslutningsvis kommer Lester Gunnion, økonom og senior analyst for Deloitte research, med en status på den Sydafrikanske økonomiske situation. En relativ lav vækst skaber et behov for strammere monetære og finansielle politikker. Et fortsat problem er den høje arbejdsløshed, som sætter en dæmper på den økonomiske vækst. Derudover udfordres landets økonomiske potentiale af et problemfyldt uddannelsessystem, høj økonomisk ulighed og en ringe infrastruktur.

Global Economic Outlook - Q1 2017
Fandt du dette nyttigt?