Indsigt

Global Economic Outlook – Q4 2016

I denne udgave af Global Economic Outlook kigger vi nærmere på nogle af de centrale faktorer, der pt. påvirker de største økonomiers vækst, og vi undersøger nogle af de centrale kommende politiske initiativer.

Patricia Buckley, director for økonomisk politik og analyse, belyser den amerikanske økonomi. Hun redegør for en stærkere amerikansk økonomi i andet halvår af 2016 sammenlignet med første halvår. Argumenterne er funderet i et styrket arbejdsmarked med en stabil lav arbejdsløshedsprocent. Derudover er antallet af langtidsledige stødt faldende, og der ses en stigning i den gennemsnitlige indkomst pr. husstand. De primære risici for den amerikanske økonomi vurderes som værende eksterne faktorer, såsom det amerikanske præsidentvalg (rapporten er udarbejdet inden det amerikanske præsidentvalg).

Eurozonens økonomi belyses af Alexander Börsch, director for research Deloitte Tyskland, der stiller skarpt på nogle af de økonomiske konsekvenser, der er afledt af Brexit. Her fremhæves blandt andet at frygten for stor ustabilitet på de finansielle markeder endnu ikke har materialiseret sig. - Efter en kort periode med usikkerhed har de europæiske finansielle markeder igen nået den oprindelige værdi, som de havde før Brexit. Der er dog stadig betydelige økonomiske og politiske konsekvenser i forbindelse med den britiske exit. Börsch diskuterer særligt den politiske afstand mellem EU og den britiske forhandlingsposition.

Global Economic Outlook anskuer også den kinesiske økonomi, og der redegøres for farerne ved Kinas fortsat stigende gæld. Diskussionen tager udgangspunkt i et studie fra ’Bank for International Settlements’, der påviser, at forholdet mellem gæld og Kinas BNP har nået usædvanligt høje niveauer. På trods heraf fremlægges også argumenter for en begyndende stabilisering af den kinesiske økonomi, som følge af stigende investeringer i boligmarkedet og lempelse af pengepolitikken.

I sin analyse af den japanske økonomi fremhæver Akrur Barua, økonom og manager for Deloitte Research, at den nuværende aggressive monetære politik ikke har formået at bremse inflationen og styrke den japanske økonomi. Barua diskuterer i forlængelse heraf, hvorvidt Japan i stedet burde satse på strukturelle reformer, såsom arbejdsmarkedsreformer, for at kunne skabe langsigtet økonomisk vækst.

Den indiske økonomi bliver belyst af Rumki Majumdar, makro-økonom og manager for Deloitte Research. Hun beskriver, hvordan Indien kan være på vej mod en accelereret vækst som følge af nye reformer for skatte- og konkurslovgivningen. – Reformer der potentielt kan bane vejen for bredere arbejdsmarkedsreformer. Der redegøres for, at sådanne reformer og investeringer i infrastruktur kan stimulere et højere arbejdsudbud samt stigende udenlandske investeringer.

Lester Gunnion, økonom og senior analyst for Deloitte research, argumenterer for, at det endnu er for tidligt at være optimistisk omkring den russiske økonomi. Dette på trods af en aftagende inflation og stabilisering af valutaen. Begrundelsen er et lavt niveau af udenlandsk investering og en forsat svækket købekraft blandt den russiske befolkning. Derudover betyder internationale sanktioner, at Rusland må lægge bånd på dets ambitioner om en vækstende energisektor.

Den brasilianske økonomi er til stadighed svækket. Med en stigende inflation og arbejdsløshed er der trange kår for de brasilianske forbrugere. Dog er der lys for enden af tunnelen - det politiske miljø begynder nu at stabilisere sig, og det mindsker kilden til mange usikkerheder.

Afslutningsvist stiller rapporten skarpt på den canadiske økonomi. Med en aftagende eksportvækst og en beskæftigelsesvækst der stadig halter bagud, afventer den canadiske økonomi fortsat den positive effekt, der forventes forårsaget af den nyligt underskrevne CETA handelsaftale.

Global Economic Outlook - 4th Quarter 2016
Fandt du dette nyttigt?