Indsigt

Hvad betyder IFRS 16 for den finansielle sektor?

Implikationer af den nye leasingstandard, IFRS 16

Deloitte har udarbejdet en rapport, der beskriver effekten af IFRS 16 på den finansielle sektor, herunder effekten på regulatorisk kapital.

Den nye regler for leasing, IFRS 16 træder i kraft 1. januar 2019 og betyder kort fortalt, at:

  • Den nye leasingstandard IFRS 16 blev udsendt i januar 2016 og gælder for regnskabsperioder, der starter 1. januar 2019 eller senere (forudsætter godkendelse i EU).
  • Ændret definition af en leasingkontrakt betyder, at aftaler, der ikke tidligere regnskabsmæssigt skulle behandles som en leasingkontrakt, nu muligvis vil skulle behandles sådan eller omvendt. 
  • På leasingtagersiden skelnes der ikke længere mellem operationelle og finansielle leasingkontrakter, og der indregnes en brugsret til aktivet i balancen samtidig med en leasingforpligtelse for de fleste leasingaftaler.
  • Den indregnede brugsret til aktivet kan have konsekvenser for den regulatoriske kapital ved indførelsen af IFRS 16.
  • Lineære operationelle leasingomkostninger erstattes af afskrivninger og renteomkostninger med størst renter i starten af leasingperioden.
  • For leasingtageres sale-and-leaseback-transaktioner vil alene gevinsten på den del af aktivet, der ikke tilbageleases, blive indregnet straks.
  • For leasinggivere er kravene stort set uændrede, men ændringerne for leasingtagere kan medføre en ændring i varigheden af og vilkårene i de aftaler, man er villig til at indgå, samt et ønske om flere prisinformationer.
IFRS 16 impact on financial services
Fandt du dette nyttigt?