Indsigt

IFRS 17 medfører væsentlige udfordringer for forsikringsselskaberne

International Accounting Standards Board (IASB), der udsteder internationale regnskabsstandarder, har den 18. maj 2017 udstedet den længe ventede nye standard for forsikringskontrakter, IFRS 17.

Den nye standard træder i kraft den 1. januar 2021, og det giver de danske børsnoterede forsikringsselskaber ca. 3½ år til at gennemføre de ændringer, den nye standard medfører. Deloitte vurderer, at det vil kræve en stor indsats at implementere IFRS 17, idet de nye krav påvirker både de interne processer og forsikringsselskabernes regnskabspræsentation betydeligt.

Deloittes synspunkt
Den nye standard medfører væsentlige udfordringer for forsikringsselskaberne. Selv om der er tale om en regnskabsstandard, vil implementeringen kræve et tværfunktionelt projekt, hvor forretningsenheder fra regnskab, aktuarer, IT og risikostyring arbejder sammen.

Til forskel fra indførslen af Solvens II, som var karakteriseret ved, at der blev foretaget løbende ændringer i reglerne, er IFRS 17 endelig, og der er derfor ingen grund til at udsætte implementeringsplanerne. Forsikringsselskaberne vil være nødt til påbegynde overgangen tidligt for at opnå en vellykket implementering. Herunder er det vigtigt, at valg af regnskabsmæssige muligheder træffes på et fuldt oplyst grundlag, således at implementeringen kan understøtte effektive processer, og at alle ændringer er forankrede hos ledelse og berørte medarbejdere i organisationen.

Væsentlige ændringer der kan få betydning for dig
Den danske regnskabsbekendtgørelse - lavet i forbindelse med indførelsen af Solvens II - er i en vis grad tilpasset forventningen til IFRS 17. Der er der dog en række områder, hvor den endelige standard afviger fra regnskabsbekendtgørelsen. Følgende punkter er eksempler på områder, der kan få væsentlig betydning:

 • Indregningskriteriet 
 • Aggregering af policer 
 • Anvendelse af den forenklede metode
 • Frigivelse af fortjenstmargen
 • Risikomargen
 • Ændringer til resultatopgørelsen og balancen, herunder ændring i indtægtsbegrebet
 • Data, systemer og processer
 • Investerings- og afdækningsstrategi 
 • Produktudbud og omkostningsstruktur

Hvad bør du gøre nu?

 • Start tidligt, start småt og hold det simpelt
 • Forstå IFRS 17, og hvordan ændringerne vil påvirke din forretning
 • Forstå effekten på dit resultat, din balance og dine KPI’er
 • Læg en strategi for, hvordan implementering skal tilrettelægges
 • Udarbejd en business case og læg budget
 • Investér i intern uddannelse
 • Husk at fremtidssikre implementeringstiltag

Vi anbefaler, at forsikringsselskaberne investerer tid i at få en forståelse af IFRS 17 før de analyserer effekten af ændringerne eller vurderer de forventede omkostninger ved overgang til den nye standard inden for deres egen organisation.

Hvad kan vi hjælpe med?

 • Boot Camp – IFRS 17-træning for medarbejdere der deltager i regnskabsaflæggelse
 • Deloittes Business Impact Assessment Tool (BIAT) – GAP-analyseværktøj der giver en hurtig vurdering af, hvordan IFRS 17’s tekniske krav samt krav til driftsmodel påvirker regnskabsprocessen
 • Deloittes Financial Impact Assessment Tool (FIAT) – GAP-analyseværktøj der giver indsigt i, hvad effekten vil være på de fremtidige resultater, samt hvordan forskellige implementeringstiltag vil påvirke forretningen
 • Planlægning – udarbejdelse af en projektplan for en vellykket implementering

Vi har samlet et stærkt nordisk hold, der har et indgående kendskab til den nye standard og det nordiske marked. Vi samarbejder på tværs af landegrænser og er i stand til at trække på ekspertise i det globale IFRS 17 netværk i Deloitte. Vores eksperter ser frem til at tilbyde deres hjælp. Hvis du har spørgsmål eller har brug for mere information, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?