Indsigt

IFRS 9’s effekt på kapital

Deloitte har udarbejdet en rapport, der hjælper bankerne tage det første skridt i retningen af at forstå effekten af IFRS 9 på den regulatoriske kapital.

De nye regler for indregning og måling af finansielle instrumenter, IFRS 9, medfører, at nedskrivninger indregnes tidligere og på et bredere spektrum af aktiver. Standarden træder i kraft 1. januar 2018 og der forventes generelt en stigning i nedskrivningerne og en effekt på resultatet.

Formålet med rapporten er at hjælpe banker til at forstå og navigere i de nye regler og tage de første skridt mod en kontrolleret indfasning af IFRS 9 ved at omtale:

  • Drivkræfterne bag de stigende nedskrivninger
  • Effekten på den regulatoriske kapital
  • Flere detaljer omkring effekten på bankernes brug af standardmetoden og Internal Rating Based (IRB)-metoden
  • Effekten på stresstests og kapitalbuffer

Rapporten konkluderer med to centrale anbefalinger til banker ved implementering af IFRS 9, og et tænkt eksempel på IFRS 9’s påvirkning på en banks kapitalbehov efter standardmetoden.

Læs hele rapporten ved at downloade den her på siden.

Fandt du dette nyttigt?