Indsigt

Lene Mortensen om fremtidens aktuarfunktion

"Aktuarer skal ikke stoppe med at regne rigtigt, men…"

Forca vil være kendt for at have aktuarer, der arbejder ud fra en helhedstankegang. Aktuarerne skal fungere som en integreret del af organisationen og først og fremmest have fokus på, hvilke behov der skal opfyldes frem for kun at fokusere på teknikken.

”Aktuaren skal have forretningsforståelse og fokus på den samlede løsning og værdiskabelse for kunden. Jeg vil kunne sende en aktuar til kundeservice og være sikker på en kommunikation i øjenhøjde.”

I et julepyntet kontor hos Forca i Hellerup mødtes vi med Forsikringsdirektør Lene Mortensen til en snak om hendes syn på fremtidens aktuarfunktion. Lene er klar i spyttet, når hun fortæller, at det vigtigste er, at aktuaren udvikles fra at være en specialist inden for de klassiske aktuaropgaver til fremadrettet også at kunne favne bredere og fokusere på den samlede løsning. Der skal fortsat være plads til den ”nørdede” aktuar, men teamet skal i højere grad sammensættes af aktuarer med bredere fokus og af generalister. Lene ser det ikke som en rekrutteringsopgave at nå dertil, men mere som en udvikling af de medarbejdere som allerede er en del af aktuariatet i Forca.

Lene ser det som afgørende for at få succes hos kunderne, at aktuarernes funktion i højere grad bliver at se ”udefra og ind” end at fokusere på nøjagtigheden af det 8. decimal. Det er væsentligt, at den samlede løsning retter sig mod kundens behov, og at kvaliteten lever op til det efterspurgte. ”Aktuarerne skal ikke holde op med at regne rigtigt, men deres kompetencer skal bringes i spil på en ny måde, så viden bruges på den rigtige måde”. 

Lene oplever, at mange aktuarer interesserer sig for netop det bredere perspektiv. For at opnå den rette tilgang er det af stor betydning af aktuarerne opnår en forståelse for, hvilke behov løsningen skal opfylde, og at der er fokus på værdiskabelse for kunderne. Her skal fremtidens aktuarer være mere opmærksomme på, at den valgte løsning er korrekt i højere grad end udelukkende på det talmæssige input. Lene uddyber, at det ikke betyder at aktuarer skal forstå hvordan materien af et IT-system eller en APP fungerer, men rettere at kunne identificere om en løsning lever op til krav om kvalitet, tilgængelighed, automatiseringer mm.

Når snakken falder på aktuarernes evne til at kommunikere, siger Lene uden tøven og med et glimt i øjet at ”… der jo er en grund til at Aktuarforeningen udbyder et kursus i kommunikation”. Det er afgørende for andre folks syn på aktuarer, at man har evnen til at forklare sit arbejde på en forståelig måde. Et godt eksempel er at tage en aktuar og sende vedkommende til kundeservice for at forklare relevante systemudviklinger på en forståelig måde. Det vil give aktuaren en forståelse af behovet, et commitment og ikke mindst en formuleringsopgave, og kundeservicemedarbejderne en forklaring af, hvordan systemudviklingen påvirker deres daglige arbejde. Lene ser det ikke som aktuarens opgave at skrive breve til medlemmer, men fremhæver, at det alligevel er afgørende at aktuaren evner at forklare sig tydeligt, specielt når mere information ”pushes” på diverse portaler.

 

Fandt du dette nyttigt?