Indsigt

Martin Teilmann Melchior om fremtidens aktuarfunktion

Fremtidens aktuarfunktion skal tydeliggøre aktuarens bidrag til værdiskabelse

God og målrettet kommunikation skal sikre, at aktuarens kompetencer udnyttes optimalt. Det er aktuarens ansvar at skabe sin egen plads i organisationen og inddrage andre funktioner rettidigt i sit arbejde.

Vi fangede Martin Teilmann Melchior, ansvarshavende aktuar i Skandia, midt i forberedelserne til årets sidste bestyrelsesmøde til en snak om fremtidens aktuarfunktion. Martins primære opmærksomhed retter sig mod en række kompetencer, som han mener, med fordel kan være i fokus hos både den ansvarshavende aktuar, aktuarfunktionen i Solvens II-regi og aktuar-teams i helhed.

Martin ser et specifikt behov for, at aktuarerne bliver bedre til at tydeliggøre egne evner og derigennem udtrykke den værdi, aktuarerne skaber i organisationen. Martin er ansvarshavende aktuar i Skandia, og har selv fokus på at skabe øget opmærksomhed på værdien af aktuarafdelingerne. ”Vi har ikke været gode nok til at forklare, hvad vi er gode til”. Aktuaren skal indgå som en integreret del af organisationen og udnytte sine kompetencer til at støtte blandt andet ledelsen og salgsorganisationen. ”Dårlig kommunikation koster tid”. Martin peger på den store udfordring det er for aktuarer at kommunikere et komplekst fagområde til et bredt spektre af interessenter, og ser det som et primært fokusområde for fremtidens aktuarfunktion. Uden evnen til at kommunikere aktuarens styrker, risikerer man at blive misforstået, som værende på udkig efter magt eller indflydelse, selvom hensigten nærmere er at sikre en væsentlig information.

Fremtidens aktuarfunktion skal være god til at inddrage interessenter så tidligt i arbejdsprocessen som muligt. Aktuarer har historisk haft en tendens til at ”leve på deres egen lille ø”, og sådan en tilgang skaber ikke altid tillid og opmærksomhed på aktuarens bidrag i processen. Martin fremhæver vigtigheden i, at aktuarernes evner bringes i spil og bliver værdiskabende for selskabet og kunderne. ”Aktuaren skal til tider ikke være for ”aktuaragtig”, men huske også at tænke i forretningsmæssige perspektiver. Men selvfølgelig altid med god skik og integritet for øje”. 

Det er altid aktuarens fornemmeste opgave at sikre en fair behandling af kunderne. Man kan med fordel opstille krav for klar og tydelig kommunikation i forhold til kunderne. Martin anser det ikke som en mulighed at bestride aktuarfunktionen uden at have en aktuarmæssig baggrund. Dette behov øges i takt med at omfanget af reguleringer fra lovgivende instanser øges. 

For fremtiden håber Martin på at en øget automatisering af driftsopgaver samt mere effektive, robuste og stabile værktøjer, vil sikre tid til udvikling af blandt andet kommunikationsevnen for aktuarfunktionen.

Med et glimt i øjet slutter Martin med at citere Spiderman ”With great powers comes great responsibilities

Fandt du dette nyttigt?