Indsigt

Modelvalidering i finansielle virksomheder

Deloittes Global Model Practice Survey 2014

Deloittes Global Model Practice Survey (GMPS) 2014 analyserer praksis for modelvalideringsaktiviteter i de finansielle institutioner.

Deloittes GMPS-rapport 2014 indeholder vigtige oplysninger om niveauet af modelvalidering i de finansielle institutioner. Rapporten indeholder også en tjekliste med vigtige kriterier for en sund modelvalideringspraksis, så I kan tjekke, hvor god jeres modelvalidring er. 

Resultaterne fra modellerne bruges af forskellige interessenter – både internt i organisationen og eksternt. Men, hvis modellerne håndteres uhensigtsmæssigt, vil de vise forkerte resultater, som i nogle tilfælde har vist sig at være alvorlige. Denne mangfoldige anvendelse kombineret med modellernes stigende kompleksitet resulterer i en ny type risiko for institutionerne: modelrisici. Modelrisici har manifisteret sig flere gange under den finansielle krise, hvilket resulterede i væsentlige modelrelaterede tab i en række finansielle institutioner. Forskellige lovgivningsmæssige instanser har anerkendt vigtigheden af modelrisici og har indført strengere krav til modeludvikling, modelvalidering, modelanvendelse og governance. 


Vigtigste resultater
Resultaterne fra GMPS 2014 viser, at modelvalidering er blevet en anerkendt praksis. Undersøgelsen påpeger, at lovgivningsmæssige krav stadig er den mest udbredte årsag til at have en modelvalideringsfunktion, om end den tilførte værdi i stigende grad anerkendes. Det er ikke en fuldt modnet aktivitet, og vi ser betydelige forbedringsmuligheder. Tilstrækkelig indflydelse, klart definerede roller og ansvar samt passende kvalitetsmål anses af deltagerne i undersøgelsen for at være de vigtigste udfordringer. Ikke desto mindre forventer deltagerne, at vigtigheden og udbredelsen af modelvalideringsfunktionen spiller en stadig større rolle i fremtiden. 

 

Global Model Practice Survey 2014
Fandt du dette nyttigt?