Indsigt

Nils Rømer om fremtidens aktuarfunktion

Vil der ske en ændring af aktuarens rolle?

Aktuarfunktionen har ansvaret for, at balancen er rigtig på passivsiden, og at kapitalen er rigtig i forhold til den interne model for forsikringsrisici. Det er de forsikringstekniske kompetencer, der har prioritet, men ifølge Nils Rømer, chefaktuar i Codan, vil fremtidens aktuarfunktion have øget fokus på klar kommunikation, kvalitetssikring og forretningsforståelse.

Aktuarerne i Codan Forsikring har en traditionel rolle, hvor der er fokus på stor forsikringsteknisk forståelse frem for forretningsforståelse, regnskabsforståelse og kommunikation. 

Solvens II-direktivet stiller Codan overfor nye udfordringer, der også vil påvirke måden, hvorpå aktuarfunktionen skal udføre sine opgaver. De nye regler om kapitalkrav er udarbejdet med det overordnede formål at beskytte forsikringstagerne. Dette stiller større krav til Codans organisering og videndeling på tværs af afdelinger og forretningsenheder. Nils Rømer mener, at det også stiller krav til aktuarfunktionens kommunikation. Aktuarfunktionens interessenter skal opnå større forståelse af, hvorfor tallene ændrer sig, så de kan nå at få en reel indflydelse på, hvad der i sidste ende besluttes og kommunikeres. ”Der skal være større konsistens dvs. reel sammenhæng med interessenternes egne tal i de tal, vi kommunikerer, så tilliden og værdiskabelsen øges.” For at sikre forståelig kommunikation mener Nils Rømer, at der skal fokus på at øge proces-, regnskabs- og forretningsforståelsen. Ved at aktuarerne får større forståelse af virksomhedens værdikæde, vil de også få indblik i, hvilke processer der skaber værdi for virksomheden. Solvens II-direktivet har også været en medvirkende årsag til, at Codan er i gang med at centralisere sine processer, ensarte systemer og øge automatisering. Dette vil øge videndeling på tværs af lande, hvilket igen øger kravet til kvalitetssikring af aktuarfunktionens og resten af koncernens kommunikation.

Ifølge Nils Rømer skal aktuarfunktionen stadig have fokus på dyb teknisk forsikringsforståelse i fremtiden, da dette er aktuarernes eksistensberettigelse, men kompetencer som kommunikation og forretningsforståelse vil blive vigtigere på grund af nye skærpede krav. Nils Rømer mener, at disse kompetencer kan bygges på som efteruddannelse, da det også er vanskeligt at se de analytiske kernekompetencer reduceret på selve aktuaruddannelsen. 

Aktuariatet har fået en større rolle i organisationen end tidligere og dermed større indflydelse, hvilket stiller krav til kvalitetssikring af kommunikationen, så interessenterne får en bedre forståelse af tallene og deres baggrund.” 

Fandt du dette nyttigt?