Indsigt

Ole Hesselager om fremtidens aktuarfunktion

Fremtidens aktuarfunktion under Solvens II

Aktuarer skal fortsætte med at fokusere på de stærke kompetenceområder. En effektiv og kvalitetsbevidst arbejdsmetode skal sikre aktuarernes bidrag til værdiskabelse i organisationen.

Når vi taler med Ole Hesselager, CRO hos Tryg Forsikring, om fremtidens aktuarfunktion, forholder han sig til de regler, der er beskrevet i Solvens II. Fremtidens aktuarfunktion er en specifik funktion, der bestrides af én person med lederskab over en gruppe medarbejdere med aktuarbaggrund eller lignende. Funktionen indeholder et traditionelt ansvar for reserveprocessen, men også et ansvar for at udnytte den forretningsviden der opnås ved reserveanalyser til risikovurdering af blandt andet reassurance og underwriting. Ole Hesselager forudser, at fremtiden bringer flere udadvendte aktiviteter og øget efterspørgsel efter forretningsforståelse hos aktuarer.

Et mål for fremtiden er at opnå en høj grad af automatisering i de opgaver, aktuarerne løser i dag. Rapportering af forskellig art bør foregå så automatisk som muligt for hurtig ekspedition og høj kvalitet. Behovet for tydelig og forståelig kommunikation i forhold til den øverste ledelse og øvrig organisation bliver ikke mindre med fremtidens aktuarfunktion. Ole Hesselager erkender at kommunikation normalt ikke er en af aktuarens typiske spidskompetencer, og ser det derfor som en vigtig aktivitet at funktionen etablerer enkle og genkendelige rapporter til de relevante dele af organisationen. Netop det at kommunikationen standardiseres og gøres genkendelig vil bidrage både til øget effektivitet og lettere forståelse af aktuaren budskaber. Ole Hesselager vurderer selv at den nuværende organisering og rollefordeling for hensættelsesmiljøet i Tryg er i god overensstemmelse med kravene under Solvens II, selv om der vil være områder, der skal justeres. 

Fremadrettet vil det, som nu, være aktuarfunktionen, der som lederen viderebringer relevant information opad i organisationen. Udarbejdelse af rapportering foregår skriftligt, automatiseret og ensartet på en måde, der strukturerer budskabet til den enkelte interessent. 

Om den beskrevne aktuarfunktion skal varetages af en uddannet aktuar er et godt spørgsmål. Rollen bør bestrides af en fagtung person, og Ole Hesselager ser det som nødvendigt at forstå fagligheden, hvis man skal bestride funktionen med succes.

”Det er nødvendigt, at fremtidens aktuarfunktion besidder den faglighed, der skal til, for at bestride funktionen med succes.”

Fandt du dette nyttigt?