Indsigt

Opdatering på de seneste forhandlinger om CRR II/CRD V

Forhandlingerne fra november om forslaget til CRR II/CRD V er i fuld gang i EU-kommissionen. Forslaget har til formål at implementere de udestående dele af Basel III og FRTB i en forordning, som bliver direkte gældende i Danmark.

Forslaget til CRR II/CRD V implementerer ikke de dele af Basel komiteens forslag, som stadig er under forhandling. Det vil sige, at ny standardmetode for kreditrisiko, IRB-gulve, operationel risiko og standardiserede outputgulve endnu ikke implementeres i EU-lovgivningen og dermed endnu ikke i Danmark.

Forhandlingerne om CRR II/CRD V foregår fortsat til trods for, at der er en voksende uenighed om en fælles global tilgang til regulering af banker. I marts blev der afholdt endnu et møde i Basel komiteen for at nå til en fælles international aftale omkring Basel IV. Dette er ikke lykkedes endnu, men formand for Basel komiteen Stefan Ingves har bekræftet, at uenigheden mellem de nationale tilsyn er formindsket. Der er endnu ikke nogen fast indikation på, hvornår Basel IV bliver endeligt.

I de nuværende forhandlinger i EU kommissionen har især FRTB og IFRS 9 haft et stort fokus i forhold til implementeringen af CRR II/CRD V. I forhold til FRTB har især den 3-årige reduktion med 35% været debatteret, da dette menes at stride mod EU’s agenda om at sænke risici, ligesom det har skabt usikkerhed, at forhandlingerne om implementeringen i USA er sat på hold som følge af Trump-administrationen. For så vidt angår IFRS 9 skal der indgås en indfasningsaftale som regulerer, hvordan IFRS 9 skal påvirke den regulatoriske kapital.
Den nuværende forventning til, hvornår CRR II/CRD V bliver implementeret er som følger:

  • To års politiske forhandlinger slutter tidligst Q1 2019, herefter 
  • To år til implementering før loven er endelig, hvilket vil sige Q1 2021 tidligst
  • Dernæst forventes det, at der vil være en 3 årig indfasning af både FRTB og NSFR.
Fandt du dette nyttigt?