Indsigt

Peter Hermann om fremtidens aktuarfunktion

Aktuarerne skal styrke den kommercielle forståelse og være tættere på kunderne

Kravene til fremtidens aktuarer er stigende og mangfoldige. Aktuarerne skal ikke bare være gode til at regne. De skal være mere proaktive, være tættere på kunderne og evne at tænke kommercielt.

"For at kunne lave en bedre prissætning skal man kunne forstå den omkringliggende verden."

Da Peter Hermann byder os indenfor på sit kontor i aktuariatet i PFA Pension til en samtale om fremtidens aktuarfunktion, står det hurtigt klart for os, at han har noget på hjertet. For knap et år siden overtog Peter Hermann ansvaret for aktuariatet i PFA Pension som direktør for Forebyggelse, Sundhed og Aktuariat, og siden har han sat gang i en rejse mod fremtidens aktuarfunktion. Som en del af denne rejse skal aktuarfunktionen blive mere proaktiv og øge den kommercielle forståelse. Som eksempler på en mere proaktiv adfærd nævner Peter Hermann, at aktuarerne skal være bedre til selv at byde sig til, så deres kompetencer kommer i spil i flere sammenhænge, for eksempel i forhold til lønsomhed og risikostyring. For så vidt angår det kommercielle, skal aktuarerne blandt andet være tættere på kunderne, og de skal være bedre til at identificere tendenser, der kan anvendes værdiskabende. For som Peter Hermann siger: ”For at kunne lave en bedre prissætning skal man kunne forstå den omkringliggende verden.” 

For at understøtte denne rejse er det naturligvis vigtigt, at der er styr på kerneopgaverne. Der vil således være krav til optimering af processerne, så rapporteringen kan blive endnu skarpere. Men det er jo ikke altid nemt at sælge procesoptimeringsopgaverne hverken internt i aktuarfunktionen eller i resten af organisationen. Som Peter Hermann udtrykker det: ”Hvad er det sexede i at rette i noget, der allerede virker?” I forbindelse med rapporteringen og resultatskabelsen fremhæver Peter Hermann vigtigheden af at afstemme forventningen af leverancen med modtageren både med hensyn til grundigheden af den udførte analyse og med hensyn til den fysiske leverance. Dette vil naturligvis også udfordre aktuarerne på det kommunikationsmæssige, hvilket Peter Hermann er helt på det rene med. Det vil dog også stille krav til opgavestilleren, der i højere grad end tidligere skal kunne forklare ønskerne til og formålet med opgaven, så det bliver muligt at foretage den nødvendige forventningsafstemning. 

I forbindelse med procesoptimeringen er det vigtigt, at data og rapporteringer tænkes ind i systemerne, så it-mæssige opdateringer og vedligeholdelse kan foretages centralt fra IT. På den måde kan aktuarfunktionen koncentrere sig om sine kerneopgaver og overlade it-vedligeholdelsen til it-eksperterne. Ét område er Peter Hermann dog ikke klar til at overlevere til IT, nemlig PFA Pensions egenudviklede hensættelsesmodel. Her er det nemlig vigtigt at være helt tæt på både udvikling og drift.

Fandt du dette nyttigt?