Indsigt

Videointerview: Liselotte Milting, SEB Pension

Med et Actuarial Lab kommer man hele vejen rundt

Da Liselotte Milting tiltrådte stillingen som chefaktuar i SEB Pension, var hun allerede en erfaren leder. Alligevel gav det mening at rive en dag ud af kalenderen for at få overblik over opgaver, roller og prioriteringer i den nye afdeling gennem et Actuarial Lab i Deloitte.

Uanset om man er en helt ny leder eller en erfaren leder i en helt ny rolle, har man nogle gange brug for at træde et skridt tilbage, se på sig selv udefra og ikke mindst se kritisk på den måde, man organiserer arbejdet i aktuarfunktionen. 

Den erkendelse havde Liselotte Milting, da hun sagde ja til at medvirke i Actuarial Lab i Deloitte. Efter en lang og imponerende lederkarriere i blandt andet Danica Pension, Alm. Brand og PFA Pension skulle hun endnu en gang udfylde en ny rolle, denne gang som chefaktuar i SEB Pension med ansvar for 10 fuldtidsmedarbejdere og en student. 

SEB er jo en svensk bank, så min afdeling skal både servicere en dansk og svensk ledelse,” fortæller Liselotte Milting. ”Samtidig fungerer alle liv & pension-enhederne som en organisation i organisationen, stadig under svensk ledelse. Derfor har både jeg og mine medarbejdere et kompleks interessentbillede at arbejde ud fra med tætte relationer til både den danske direktion og bestyrelse, vores baltiske og irske aktuarkolleger samt ikke mindst den svenske chefaktuar og økonomidirektør.


En kompleks hverdag
Som chefaktuar har Liselotte Milting blandt andet ansvar for at afsætte de rigtige hensættelser, foretage beregninger af service value, solvens og kapital samt indberette nøgletal m.m. til myndighederne. Hun fortæller: ”Som enhver anden aktuarfunktion varetager vi en lang række forskellige opgaver i en kompleks organisation. Derfor er vi også nødt til hele tiden at vurdere vores indsats. Løser vi de rigtige opgaver? For de rigtige mennesker? Lægger vi vores kræfter det rigtige sted? Og er vi egentlig klar over, hvad vores nøgleinteressenter forventer af os, så vi foretager den rigtige prioritering?

Inden selve Lab’et interviewede konsulenter fra Deloittes afdeling for Actuarial, Risk, and Advanced Analytics et udvalg af Liselotte Miltings medarbejdere og chefer: ”Under Lab’et fik jeg blandt andet at vide, at min chef forventede ting af mig, som jeg overhovedet ikke var klar over. Det gav mig en god mulighed for at se kritisk på min egen rolle, ligesom det efterfølgende gav mig chancen for at afstemme nogle forventninger med mine allervigtigste interessenter.”  


Overblik over opgaver og prioriteter
Under Lab’et fik Liselotte Milting også hjælp af Deloitte til at danne sig et fuldt overblik over afdelingens opgaver og prioriteter. ”Når man går rundt i hverdagen, gør man sig jo en masse antagelser om, hvordan tingene hænger sammen,” fortæller hun. ”Når man får nye øjne på hele opgaveporteføljen, går det pludselig op for én, at man ikke nødvendigvis prioriterer rigtigt. Derfor var det også en ekstremt udbytterig øvelse at mappe de forskellige opgaver, roller samt ikke mindst vigtigheden heraf.

Liselotte Milting fortæller, at hun fik mange ting med hjem fra sit Actuarial Lab: ”Jeg fik hjælp til at indse, hvor jeg skal være mere synlig, og hvor jeg skal lægge flere kræfter frem for bare at gøre, som vi plejer. Derudover fik jeg også hjælp til nogle lavpraktiske ting som for eksempel uddeleringer af opgaver og projektlederansvar samt bedre koordinering i afdelingen –bittesmå hverdagsting, som jeg ikke selv havde set. Her fik jeg en del aha-oplevelser.”  

På baggrund af Lab’et lavede Liselotte Milting en 180-dages plan for sin afdeling: ”Da jeg kom hjem til SEB, havde jeg en klar fornemmelse for, hvad jeg skulle sætte i værk i afdelingen, hvem jeg skulle trække på, og hvordan jeg skulle styrke min egen lederrolle,” fortæller hun. ”Der var ingen undskyldning for ikke at gå i gang.


Kort om Actuarial Lab
Deloitte tilbyder et Actuarial Lab til chefaktuarer og andre ledere, der ønsker at få et helhedsperspektiv på aktuarfunktionen. Forud for Lab’et involveres interessenter efter ønske og behov. Under selve Lab’et faciliterer Deloittes eksperter en diskussion af opgaver, roller og prioriteter på baggrund af konkrete problemstillinger samt bedste praksis fra tilsvarende afdelinger.

Liselotte Miltings bedste råd til ledere, der ønsker at deltage i et Actuarial Lab:

- Benyt lejligheden til at træde ud af hverdagen og se dit job fra forskellige vinkler

- Involver dine vigtigste interessenter

- Lav efterfølgende en handlingsorienteret plan

Fandt du dette nyttigt?