Indsigt

Bo Søndergaard om fremtidens aktuarfunktion

Aktuarerne skal blive ved med at udvikle sig

Ifølge Bo Søndergaard, der er nyudnævnt chef for aktuariatet i Danica Pension, er aktuarområdet i Danica Pension kendetegnet ved at have stor produktforståelse, forretningsmæssig indsigt og aktuarteknisk viden. Aktuariatet har blandt andet ansvaret for opgørelse af hensættelser, aktuarmæssige analyser og prissætning. Aktuarerne deltager desuden aktivt i Danica Pensions produktudvikling og spiller en vigtig rolle i både styringen og udførelsen af Danicaprojekter, der relaterer sig til produktændringer, lovgivning, risikooverblik mv.

”Fremtidens aktuar skal både have styr på aktuarteknikken, have en bredere forretningsforståelse og kunne kommunikere viden og resultater på en forståelig måde.”

Aktuariatet har igennem mange år arbejdet intensivt med automatisering af processer og effektive arbejdsgange. Fremtidens aktuar i Danica Pension har derfor større fokus på at analysere, udvikle og overvåge forretningen end på selv at trække tal ud til risikorapporter, opgøre hensættelser mv., fortæller Bo Søndergaard.

Der vil fremover stadig være stort behov for de tekniske aktuarer, der typisk har særlig interesse for de meget aktuartunge opgaver, der kræver en høj grad af fordybelse og nøjagtighed. For eksempel betyder de løbende ændringer i regnskabs- og solvensregler og den generelle produktudvikling, at der hele tiden stilles endnu højere krav til de tekniske løsninger og opgørelsesmetoder. Fagligheden skal således stadig være en grundsten hos aktuarerne, men med det generelle markedspres og det heraf stigende fokus på emner som prissætning, lønsomhed, kapitalbinding mv. vil der også blive behov for, at flere medarbejdere både forstår de tekniske detaljer og samtidig har en bredere forretningsforståelse.

Bo Søndergaard fortsætter: At udvikle og formidle pensionsprodukter er blevet en kompleks opgave, der kræver indsigt og et tæt samarbejde på tværs af flere forskellige faggrupper. Det er derfor vigtigt, at aktuarerne ikke nøjes med at dyrke de aktuarmæssige problemstillinger, men også deltager aktivt i forhold til resten af forretningen. Efter min opfattelse kan aktuarerne med deres tunge faglighed og analytiske arbejdsform skabe stor værdi ved at brede sig endnu mere ud, end de normalt gør i dag.

Et andet område, hvor aktuarerne efter Bo Søndergaards opfattelse skal fortsætte med at udvikle sig, er det kommunikative område. Der skal naturligvis stadig være styr på detaljerne, men det er vigtigt, at budskaberne leveres kort og præcist og målrettet modtageren.

Det er ikke længere tilstrækkeligt, at aktuarerne blot sidder og regner eller skriver lange tekniske notater om komplicerede analyser, som ingen kan forstå. Aktuarerne skal være aktive medspillere i forretningen, og det er derfor helt afgørende, at vi også kan formidle vores viden på tværs af forretningen, til ledelsen og til vores kunder på en letforståelig måde, siger Bo Søndergaard. Kommunikation er derfor også et vigtigt fokusområde for aktuarerne i Danica Pension.

Fandt du dette nyttigt?