Perspektiver

Coop Bank på vej

Interview med direktør Charlotte Skovgaard

Coop Bank blev til virkelighed efter et intenst etableringsforløb på få måneder. Direktionsmedlem i Coop Bank Charlotte Skovgaard giver her svar på, hvorfor banken blev etableret, hvordan etableringsfasen forløb, og hvilke fremtidsperspektiver der er for den nyetablerede bank.

Enkel, billig og ærlig
For nogen tid siden spurgte Coop sine medlemmer om, hvilke medlemsfordele de bedst kunne tænke sig. Resultatet var klart: Bankydelser lå i top 3. Medlemmerne ønskede en bankrelation, der er enkel, billig og ærlig. Netop enkel, billig og ærlig er nøgleordene bag Coop Banks etablering, fortæller Charlotte Skovgaard:

”Kunderne ønsker gennemsigtighed og enkle produkter, der passer til hverdagsøkonomien. De store banker er komplekse og kan dække alle behov for bankforretninger. Vi ønsker at være det enkle alternativ. Der er ingen gebyrer, og overskuddet ender hos medlemmerne.”

Charlotte Skovgaard fremhæver, at det skal være nemt for kunderne at forene de daglige indkøb med bankforretningen:

”Vi vil kunne tilbyde konkrete fordele helt derude, hvor kunderne handler.”

Charlotte Skovgaard vurderer, at banksektoren er under forandring:

”Mange finansierer deres bil hos bilforhandleren, har pensioner via arbejdsgiveren og optager lån i huset direkte via et realkreditinstitut. Kunderne efterspørger langt mere specialiserede ydelser. De banker, der forstår at målrette deres ydelser, vil stå stærkest i de kommende år.”


Fra vision til virkelighed
I april 2012 blev ideen om etablering af Coop Bank luftet af Coops bestyrelsesformand, Lasse Bolander. Coop vurderede, at der var en reel interesse fra foreningens medlemmer, og Coop havde samtidig et klart ønske om at være herre i eget hus, fortæller Charlotte Skovgaard:

”Mange af vores kunder har haft et Coop MasterCard, der blev håndteret via en white labelling-løsning. Vi mente, at vi kunne gøre det bedre for vores medlemmer ved at være herre i eget hus. Vi ville opfylde medlemmernes udtalte behov og skabe værdi gennem fokuserede ydelser til vores primære kundesegment.”

Herefter gik et større forberedende arbejde i gang, hvor en lang række løsningsmuligheder blev vurderet grundigt. Arbejdet kulminerede på landsrådsmødet 20. april 2013 med godkendelse af oprettelsen af Coop Bank.

Charlotte Skovgaard fortæller, at foråret var præget af forhandlinger med samarbejdspartnere, datacentraler og Finanstilsynet, hvilket til tider var en meget udfordrende proces.

”For at kunne blive etableret i sektoren skulle banklicensen være på plads, og omvendt kunne licensen ikke udstedes, før bankens systemer var etableret”.

Alt kom dog på plads efter nogle få hektiske måneder, og Coop Bank opnåede 6. maj 2013 licens fra Finanstilsynet. Charlotte Skovgaard fremhæver den gennemarbejdede businesscase, den intense opbakning fra ledelsen i Coop og dedikerede ressourcer både internt og fra rådgiverside som de væsentligste årsager til den korte godkendelsesproces.

Dermed har Coops 1,3 millioner medlemmer fået en bank i paletten af ydelser, de tilbydes. Coop Bank skal nu bevise, at forretningsplanen rent faktisk kan realiseres med få målrettede produkter, alle centreret omkring hverdagsøkonomien. Det er et område med traditionelt lave margener, hvilket vil stille store krav til bankens evne til at fastholde et lavt omkostningsniveau. Samtidig vil det være nødvendigt at udvikle og markedsføre produkter, der kan sikre tilpas høj kundetilvækst – en udfordring, ledelsen er opmærksom på, og som vil kræve et konstant fokus på omkostninger, tabsrisici, automatisering og udvikling af produkter og services.


Fremtidsperspektiverne
Lave omkostninger er naturligvis ikke nok til at sikre, at Coop Bank bliver et bæredygtigt alternativ til de øvrige banker. Ifølge Charlotte Skovgaard afhænger Coop Banks succes af tre parametre. For det første er der en effektiv forretningsmodel.

”Coop Bank er en internetbank med få enkle produkter. Vi skal kontinuerligt arbejde på at optimere og effektivisere vores kernearbejdsprocesser for at kunne holde et lavt omkostningsniveau. Det kræver, at vi udfordrer den eksisterende måde at drive bank på”, siger Charlotte Skovgaard. For det andet er der konkurrencesituationen. 

”De større danske banker satser på store samlede engagementer. Vi går mod strømmen og satser på den enkle hverdags-økonomi. Familie- og indkøbsmønstre forandrer sig, og det er helt unikt, at Coop Bank som rendyrket internetbank kan udnytte Coops eksisterende distributionskanaler gennem blandt andet butikker og tilbudsaviser”, siger Charlotte Skovgaard.

Sidst, men ikke mindst, er der kundeoplevelsen, der vil være centreret om medlemmernes behov, uanset hvilke nye ydelser det drejer sig om, fortæller Charlotte Skovgaard:

”Coop Bank vil altid være knyttet tæt til medlemsstrukturen. Det er medlemmernes bank, og vi leverer enkle og gennemskuelige produkter, der passer til medlemmernes hverdag og økonomi.”

Er der eksistensberettigelse til endnu en bank i Danmark? Ja, mener Charlotte Skovgaard: 

”Vi oplever en branche i forandring, hvor kundernes bankrelation er anderledes end for bare få år siden. Coop Bank kan drage fordel af vores store distributionskraft og nærheden til kunderne. Samtidig kan butikkerne se gevinsten ved at være full-service-provider i lokalsamfundet. Forretningsplanen tilsiger 250.000 kunder indenfor 10 år – men vi mener, at potentialet er langt større.”

Om Charlotte Skovgaard
Charlotte Skovgaard har tidligere arbejdet 16 år i Danske Bank efterfulgt af 6 år som Management Konsulent med primært fokus på den finansielle sektor. Charlotte Skovgaard har været med på hele rejsen fra business case til realisering da hun sad med i den konsulentgruppe, der var med til at vurdere Coops muligheder for at starte en ny bank.

 

Om Coop Bank
I april 2013 godkendte Coops øverste myndighed, Landsrådet at koncernen kunne etablere sin egen bank. Licensen fra Finanstilsynet kom måneden efter. Gennem Coops 1200 butikker vil Coop Bank kunne tilbyde enkle serviceydelser til foreningens 1,3 millioner medlemmer, herunder muligheden for at kunne hæve og indsætte kontanter.

For at blive kunde i banken skal man være medlem af Coop. Som medlem er man medejer af Coop, og man har adgang til alle fordelene i Coops medlemsprogram.

Fandt du dette nyttigt?