Perspektiver

Den enkle forretningsmodel

Interview med Martin Nørholm Baltser, adm. dir. i Middelfart Sparekasse

Forretningsmodellen i Middelfart Sparekasse er enkel – den kan faktisk være på en A3-side. Hver gang bestyrelse og direktion overvejer nye tiltag, så skal de kunne holdes inden for de principper om værdier, relationer, kunder og ressourcer, som fremgår af forretningsmodellen.

Middelfart Sparekasses administrerende direktør, Martin Nørholm Baltser, deler sine tanker om det at have en offentliggjort strategi som mellemstort pengeinstitut og at være en del af en sektor, der undergår store omvæltninger, både gennem konsolideringer og gennem mængden af regulering.


Den gyldne middelvej
Middelfart Sparekasses strategi for 2015 hedder ”Den gyldne middelvej.” Strategidokumentet ligger frit tilgængeligt på sparekassens hjemmeside. Og det er blot et af de områder, hvor sparekassen er meget transparent i forhold til sine omgivelser.

”Mange er tiltrukket af vores transparente facon. Vi får en del henvendelser fra folk, der gerne vil være en del af sparekassen,” siger Martin Nørholm Baltser. ”Vi har jo ingen aktionærer, der stiller krav om afkast – på denne her måde stiller vi krav til os selv, og ved at dele dem med vores omverden bliver de mere bindende.”

Sparekassens omdrejningspunkt er kunderne. For år tilbage blev sparekassen ofte rost for sin høje medarbejdertilfredshed – og den søger man bestemt også fortsat at fastholde. Men siden Martin Nørholm Baltser for knap to år siden satte sig i direktørstolen, har kunderne fået en klart mere fremtrædende rolle.

Alle kunder er velkomne. Ikke således at forstå, at sparekassen kreditpolitisk adskiller sig fra andre pengeinstitutter. Man er ikke til de hurtige og spekulative, der er ingen investeringskreditter og lignende. Men det er vigtigt som lokalt forankret sparekasse, at ingen kunder føler sig sorteret fra. Alle kunder har således også tilknyttet deres egen rådgiver, og der er ingen segmentering af kunderne. Men selvfølgelig bliver rådgivningen kalibreret efter den enkelte kundes behov.

Det medfører dog ikke, at sparekassen ikke følger med i den teknologiske udvikling, siger Martin Nørholm Baltser:

”Vi skal være oppe på beatet digitalt, og hvis kunden hellere vil betjene sig selv, skal det også være muligt. Faktisk er vores netbank vores suverænt mest besøgte afdeling.”


Ledelse
Sparekassen ledes ud fra et grundlæggende organisationsprincip om, at hver medarbejder maksimalt har et mellemlederniveau op til Martin Nørholm Baltser.

”Vores mellemlederniveau er stort og består af både afdelingsdirektører og fagansvarlige. Gruppen er omdrejningspunktet for alle nye tiltag i sparekassen og er en meget vigtig sparringpartner for mig,” siger Martin Nørholm Baltser.

”Jeg har samtidig en meget aktiv og engageret bestyrelse – det her med at direktionen styrede bestyrelsen, det var vist i gamle dage. Her er det i hvert fald omvendt.” Eksempelvis forlader Martin Nørholm Baltser altid bestyrelsesmødet til sidst, så bestyrelsen sammen kan diskutere mødets gang, og hvordan direktionen var forberedt og svarede på de ting, der blev spurgt om. Det er så bestyrelsesformandens opgave dagen efter bestyrelsesmødet at give direktionen bestyrelsens feedback.


Konsolidering
”Det har været spændende at følge konsolideringen i pengeinstitutsektoren – særligt i vores nærområde, hvor der jo er sket en del på det seneste. Vi siger ikke nej til at indgå i konsolideringen, men vi har to ufravigelige krav: 1. Hovedsædet skal være i Middelfart, og 2. Middelfart Sparekasse skal være den fortsættende virksomhed.”

Så klart udtrykker Martin Nørholm Baltser sig om det forhold, at antallet af pengeinstitutter er stadig faldende. Også det stigende antal filialer fra andre pengeinstitutter i sparekassens nærområde har han en klar holdning til:

”De skal være velkomne. Hvis ikke vi kan holde til det, så gør vi det ikke godt nok.”

Så umiddelbart er deltagelse i en konsolidering ikke det, der står først for i Middelfart Sparekasse. Men det betyder ikke, at sparekassen organisatorisk står stille. Man benytter sig i stigende grad af outsourcing, for eksempel af kantine, hotline og rengøring, og er da også åben over for at tale om samarbejder med andre pengeinstitutter på områder, der ikke er følsomme for konkurrencen. Der er i det hele taget meget fokus på omkostninger.

"Før krisen blev der opbygget for store apparater i en række pengeinstitutter. Apparater, som krævede fortsat stigende indtægter på toplinjen. Den vej ønsker vi ikke at gå, hvorfor vi hele tiden er meget opmærksomme på vores omkostningsudvikling,” siger Martin Nørholm Baltser.


Regulering
”Vi er del af en vigtig branche, som skal være velfungerende.” Sådan svarer Martin Nørholm Baltser, når vi spørger til rimeligheden i den omfattende mængde af regulering, som pengeinstitutterne er omfattet af.

”Men nede i enkeltsagerne og processerne kan man nogle gange undre sig over omfanget. Egentlig kunne loven vel bare lyde: Du skal opføre dig ordentligt overfor dine kunder og have en ordentlig kreditpolitik. Men reguleringen er selvfølgelig med til at skabe en adfærd, som er det afgørende for, om institutterne drives sundt,” uddyber han.

Reguleringen er også vigtig for den nuværende og fremtidige konkurrence mellem de mindre og større pengeinstitutter, vurderer Martin Nørholm Baltser:

”Vi har ro på nu, mens SIFI-bankerne bygger kapital op – men derefter kommer prispresset. Og så skal vi være skarpe på omkostningerne for at kunne være skarpe på priserne.”

Om Martin Nørholm Baltser 
Martin Nørholm Baltser er administrerende direktør i Middelfart Sparekasse og har været det siden 2. januar 2012. Før det var han områdedirektør i Sparekassen Kronjylland.

Om Middelfart Sparekasse
Middelfart Sparekasse er en regional sparekasse med 14 filialer i Jylland og på Fyn. Sparekassen blev grundlagt i 1853 og åbnede de seneste nye filialer i Aarhus og Esbjerg medio 2013. I dag har Sparekassen cirka 225 medarbejdere.

I januar 2013 lancerede Middelfart Sparekasse en ny strategi med overskriften: Bedst til kunder. Med den nye kundefokuserede strategi har sparekassen klare ambitioner om at skabe vækst og samtidig bygge videre på det stærke fundament, sparekassen har opbygget gennem de seneste 160 år. I 2012 havde sparekassen en kundetilgang på 10 procent.

Fandt du dette nyttigt?