Analyse

IFRS 9 rammer alle pengeinstitutter

Med under et år til implementeringen af IFRS 9 har mange pengeinstitutter endnu ikke taget stilling til centrale spørgsmål.

Mange pengeinstitutter er fortsat uafklarede, når det kommer til centrale spørgsmål vedrørende de internationale regnskabsstandarder IFRS 9, da de afventer datacentralernes løsning på området. Det viser ny undersøgelse fra Deloitte, der er baseret på interviews med 30 danske pengeinstitutter. 

”Selvom de danske regler endnu ikke er helt på plads bør pengeinstitutterne nu have taget stilling til de centrale spørgsmål i standarden – eller i hvert fald have påbegyndt overvejelserne. Henset til den sene implementering af det danske regelsæt kan det imidlertid blive vanskeligt for en række institutter, som kan få behov for ekstra ressourcer til implementeringen for at blive færdige i rimelig tid,” siger partner i Deloitte og rådgiver for finansielle virksomheder Jens Ringbæk.

IFRS 9 skal være implementeret den 1.1. 2018. Og med under et år til implementeringen har Deloitte undersøgt, hvor langt de danske pengeinstitutter er med implementeringen af standarden med fokus på de nye regler for nedskrivning af udlån. De 30 pengeinstitutter har besvaret en række spørgsmål vedrørende IFRS 9. Blandt andet om deres tilgang til, arbejde med og effekt af IFRS 9.

IFRS 9 kan have en væsentlig påvirkning på pengeinstitutternes nedskrivninger og kapital. Det er derfor vigtigt, at de tager stilling til, hvilken effekt implementeringen af IFRS 9 har på dem.

Størstedelen af de adspurgte pengeinstitutter har dog endnu ikke opgjort den forventede effekt af implementeringen af IFRS 9 og er derfor ikke i stand til at vurdere påvirkningen på nedskrivningerne, kapitalen og resultatet fremadrettet ved nyudlån.

Læs hele analysen

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner