Insight

Første år med IFRS 9

Analyse af den umiddelbare indflydelse på de største banker i Storbritannien

Deloitte i Storbritannien har udarbejdet en rapport om de britiske pengeinstitutters implementering af IFRS 9. Selvom de britiske pengeinstitutter i undersøgelsen er større end de fleste danske, kan undersøgelsen give et indtryk af hvordan implementeringen har påvirket regnskaber og solvens forholdsmæssigt, samt af, hvordan de ledelsesmæssige skøn er fastsat.

I rapporten har Deloitte i Storbritannien analyseret indflydelsen af IFRS 9 på de seks største banker i England; Barclays, HSBC, RBS, LBG, SCB and Santander UK.

Rapporten har ligeledes et eksternt perspektiv, der belyser nogle af de indledende udfordringer investorerne har erfaret.

Hvis du ønsker at diskuterer rapporten og resultaterne i detaljer, er du velkommen til at tage fat i din Deloitte partner. 

Fandt du dette nyttigt?