Analyse

Indførelse af IFRS 17

Bliv opdateret på de væsentligste ændringer for danske selskaber

Flere forsikringsselskaber er begyndt at analysere, hvad den nye standard vil betyde for deres forretning, rapportering og processer. Deloitte giver en opsummering på IFRS 17 og hvordan det i praksis påvirker danske forsikringsselskabers regnskaber og rapportering.

IFRS 17 er netop blevet udstedt og forventes at blive vedtaget af EU og vil derefter være gældende for børsnoterede selskaber. Det medfører en række væsentlige påvirkninger for forsikringsselskaber. Med baggrund i IASBs field test med 12 store internationale forsikringsselskaber, har Deloitte med udgangspunkt i vores arbejde og dialog med 9 af disse selskaber, identificeret 7 områder, som vi anbefaler danske selskaber at analysere og adresse i forhold til opgørelsen af regnskab:

  1. Ensretning af livsforsikring og skadesforsikring
  2. Indregningskriterie ikke det samme som under Solvens II
  3. Anvendelse af forenklet metode
  4. Aggregeringsniveau mellem kontrakt og bestand øger kompleksiteten
  5. Specifikke regler for hvornår kontrakter kan udskilles (unbudles)
  6. Specifikke regler for justering af fortjenstmargen efter første indregning
  7. Risikomargen

Læs mere om de 7 områder samt øvrige væsentlige ændringer ved IFRS 17 ved at downloade hele artiklen i formularen til nedenfor.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thomas Ringsted, Partner på +45 27142044 og tringsted@deloitte.dk eller Jeanette Høgh, Senior Manager på +45 30934345 og jhoegh@deloitte.dk.

Indførelse af IFRS 17
Fandt du dette nyttigt?