Indsigt

Innovation i den finansielle sektor

Hvordan opfattes den fremtidige påvirkning fra digitalisering og nye teknologiske muligheder?

I efteråret 2015 gennemførte Deloitte en række interviews med topchefer hos to forsikringsselskaber, et pensionsselskab og tre pengeinstitutter. De seks interviews giver et billede af, hvordan disse sektorer opfatter påvirkningen fra digitalisering og nye teknologiske muligheder. Magasinet indeholder også Deloittes Point of View, hvor vi beskriver vores forventninger til de nye krav dette vil stille til den finansielle sektor.

Dette nummer af Indblik er spændende læsning, der viser, at den finansielle sektor er i forandring. En række digitale tendenser og eksponentielt voksende teknologier vil forme sektoren fremadrettet. For eksempel ser pengeinstitutterne innovation som omdrejningspunkt for fremtidens bank, hvor et øget fokus på teknologi, data og et stærkt kundefokus kommer til at danne grundstenene for den måde kunder kan bruge banker på. Kunderne er mere end klar til digital banking, og vi ser en stigende tendens til at sætte innovation på direktionsniveau for at udnytte mulighederne fra det voksende antal fintechs.

For forsikrings- og pensionssektoren har udviklingen også givet startskuddet til at gentænke den måde, kunder gør brug af deres pension og forsikringer. Muligheden for disruptive innovationer anskues af nogle fra et risikoperspektiv, mens andre ser på de nye forretningsmæssige muligheder og fokuserer på at skabe de rette rammer for at kunne fremdyrke og realisere nye ideer – både ved at trække på medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere – så ideerne kan skabe reel værdi for kunderne.

Fælles for hele sektoren er anerkendelsen af, at kunderne er i centrum. Innovation og digitalisering skal dermed gennemtænkes med kunderelevans som den væsentligste faktor.

Vi vil gerne takke Tryg, Danske Bank, Nykredit, PFA Pension, Nordea og Alka Forsikring for at have fortalt om deres erfaringer og overvejelser i forbindelse med de udfordringer og muligheder den finansielle sektor står overfor.

I kan læse hele magasinet ved at trykke på linket til venstre

God læselyst

Fandt du dette nyttigt?