Insight

LIBOR reform

Overblikket skal etableres nu

Finansielle tilsynsmyndigheder har verden over signaleret en udfasning af LIBOR ved udgangen af år 2021. I betragtning af de nuværende kontraktuelle usikkerheder samt omfanget af brugen af LIBOR, kan dette vise sig at være en af de største transitionsprojekter indenfor de seneste år.

Finansielle tilsynsmyndigheder har verden over signaleret, at de finansielle markeder på sigt skal bevæge sig væk fra rentefastsættelse baseret på London Interbank Offered Rate (LIBOR) og tilsvarende ’IBOR’ indeks. Alternativet er brug af risikofrie renter over-night renteindeks (RFR). Der er forskellige tidshorisonter for udfasningen af IBOR, men den toneangivende LIBOR forventes udfaset ved udgangen af år 2021. 

Fastsættelse af variable renter i henhold til LIBOR er så indarbejdet i alle aspekter af det finansielle system, at overgangen til nye markedsindeks vil blive en kompleks og tidskrævende opgave. I tillæg til dette, gør usikkerheden om den kontraktuelle proces i forhold til transitionen til nye indeks, at der er en række risici forbundet hermed, både for finansielle virksomheder som deres kunder. 

Det er afgørende, at ledelse og bestyrelse gennemfører en konsekvensanalyse og  -vurdering på nuværende tidspunkt. Den vedlagte rapport udarbejdet med henblik på at bistå medlemmer af ledelsen og bestyrelsen med at navigere gennem, hvad der kan vise sig at være en af de største transitionsprojekter indenfor de seneste år.

Fandt du dette nyttigt?