Insight

Modelårsrapport for Fondsmæglerselskaber 2017

Deloitte har igen i år udarbejdet en modelårsrapport til brug for fondsmæglerselskaber. Modelregnskabet er til, for at hjælpe til en god regnskabsafslutning og give inspiration i forhold til formaliter og effekt af ny lovgivning som skal indarbejdes i årsrapporten.

 

Modelårsrapport for Fondsmæglerselskaber
Fandt du dette nyttigt?