Analyse

Analyse af investeringsforeningssektoren 2013

Agendaen nu og fremadrettet

Den danske investeringsforeningssektor står over for en tid med forandringer. Den stigende europæiske regulering har ændret markedsvilkårene, og den skærpede konkurrence øger kravene til nye, innovative produkter, der skal være både simple og gennemskuelige og reflektere, at de passer til tiden.

Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren har fokuseret på forventningerne til de kommende års udvikling, og hvordan sektoren planlægger at håndtere fremtidige udfordringer.

Topchefer hos 10 væsentlige aktører i den danske investeringsforeningssektor deltog i den interview-baserede undersøgelse. 

Samtlige respondenter ser både store udfordringer og store muligheder i den skærpede konkurrencesituation og vurderer, at et større marked vil give kritisk masse til at øge lønsomheden:

  • Det stigende omfang af europæisk regulering. De regulatoriske forhold i Europa giver foreningerne udfordringer, men skaber også muligheder for at gentænke forretningsmodellen.
  • Skærpet europæisk konkurrence. Øget internationalisering og tendensen med mere konforme produkter skærper konkurrencen. Respondenterne imødeser en god dynamik, større volumen samt flere muligheder i markedet.
  • Distribution af produkter. Distributionsforholdene har undergået en markant ændring de seneste år. Det ses især i forhold til kunderne, der opleves som mere professionelle. Dertil er der en udbredt forventning om, at fusionerne i pengeinstitutterne vil få indflydelse på foreningernes distributionsmuligheder på sigt.
  • Omkostninger og effektivitet. Der er en anerkendelse blandt respondenterne af muligheden for at opnå stordriftsfordele via administrationssamarbejder – drøftelserne er dog i opstartsfasen.
Analyse af investeringsforeningssektoren 2013
Fandt du dette nyttigt?