Case study

Chefaktuar forvandler langsigtede mål til konkrete opgaver med Actuarial Lab

Skarp prioritering af opgaver, fremtidens aktuarrolle og kommunikationsdisciplinen var på menuen, da Mette Gerster fra PenSam udfordrede sig selv med et Actuarial Lab.

Da Mette Gerster tiltrådte som chef for aktuariatet i PenSam, havde hun behov for at træde et skridt tilbage og se kritisk på afdelingen, organiseringen og opgaveprioriteringen. Derfor valgte hun at deltage i et ’Actuarial Lab’ hos Deloitte. Resultatet blev en klar prioritering af de vigtigste fokusområder for aktuariatet i PenSam og herunder en plan for eksekvering af delmål for aktuariatets rejse over de efterfølgende 6 måneder.

”Jeg har nu fem klare overskrifter på de vigtigste opgaver for aktuariatet i PenSam. Derudover er de blevet konkretiserede, så jeg har kunnet lægge dem ned i planerne sammen med den øvrige drift, der fylder i hverdagen. På den måde er de langsigtede strategiske mål blevet konkrete opgaver, som jeg kan følge udviklingen på,” lyder det fra Mette Gerster.

Et Actuarial Lab forløber over en enkel dag, og henvender sig til chefaktuarer. Forud for lab’et indhentes input via interviews med en række forskellige interessenter. Det skaber overblik over interessenternes oplevelse af aktuariatet i dag og deres forventninger til fremtidens aktuariat. På selve dagen faciliterer Deloittes aktuareksperter en diskussion af opgaver, roller og prioriteter på baggrund af konkrete problemstillinger samt bedste praksis fra andre aktuariater.

”Vi ser, at det er svært at gennemføre forandringer i en travl hverdag. I et Actuarial Lab tager vi derfor chefaktuaren ud af de vante rammer i en dag. Her skaber vi et fortroligt rum, så chefaktuaren kommer hjem med en klarere prioritering af daglige opgaver og af hvilke aktiviteter, der skal igangsættes for at opfylde succeskriterier og målsætninger,” påpeger Torben Brandt, Senior Manager i Deloittes aktuarafdeling.

Medarbejdere, kommunikation og fremtiden
Udover prioriteringer af opgaver brugte Mette Gerster lab’et på, at udforske større perspektiver for afdelingen og aktuargerningen generelt.

”Vi arbejdede eksempelvis med spørgsmålet om, hvad der forventes fra en aktuar i fremtiden. Hvad skal jeg kunne, og hvad skal mine medarbejdere kunne om fem år? Hvordan kan vi bringe vores matematiske og faglige evner i spil på nye måder? Hvordan spiller man over mod fx en risikostyringsafdeling, så begge afdelinger kan opnå nye resultater?” siger Mette Gerster og påpeger, at man også behandlede kommunikationsopgaven for den moderne aktuar.

”Hvordan kommunikerer vi vores faglige og tekniske pointer, så medarbejdere uden for aktuariatet kan forstå og bruge informationen? Hvordan får aktuaren skelnet mellem det faglige maskinrum og det reelt brugbare ledelsesinformation? Det er meget relevant for chefaktuaren, der gerne vil flytte sin afdeling,” siger Mette Gerster og fortsætter:  

”Som nytiltrådt har det været givende at blive udfordret på vores prioriteringer i aktuariatet af nogle eksterne, der har et indgående kendskab til branchen og PenSam. Jeg tror også, at det kan være godt for chefaktuarer, der er blevet udnævnt til chef i deres organisation, fordi det skifte kræver, at du er meget opmærksom på dit fokus, så du ikke falder tilbage i din gamle rolle. Alt i alt gav dagen mulighed for en udfordrende og fortrolig samtale, der samtidig var loyal over for den eksisterende organisation,” slutter hun.

Fandt du dette nyttigt?