Perspektiver

Fokus, fokus, fokus

Interview med Lars Ellehave-Andersen, koncerndirektør i PFA

PFA har sat alvor bag ambitionen om at gøre den daglige styring kpi-drevet, fortæller koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen: ”Når vi prioriterer måltallene, viser vi samtidig organisationen, hvad der er vigtigt.”

Det er tre et halvt år siden koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen trådte ind i PFA’s fire mand store direktion sammen med Henrik Heideby , Anne Broeng og Jon Johnsen. Dermed er det også tre et halvt år siden, de fire frontfigurer på kontoret i Nordhavn gav hinanden håndslag på den strategi, der siden har været rammesættende for virksomhedens enorme succes.

”Noget af det første, vi gjorde som ny direktion, var at sætte os ved bordet og sammen finde ud af, hvad vi ville med PFA,” fortæller Lars Ellehave-Andersen.

”Det blev til en transformationsmodel med seks ’korridorer’ med hver deres kadence og hver deres portefølje af projekter. Det var den letteste måde at komme i omgangshøjde med hinanden på. Da planen endelig var udarbejdet, var vi klar til at gå i gang.”

Ifølge Lars Ellehave-Andersen er PFA i dag kendetegnet ved et stærkt driftsmæssigt fokus og en klar strategisk prioritering:

”Med vores fem korridorer har vi fuldstændig styr på vores strategiske prioriteter fra år til år. I stedet for at sætte alt i spil på samme tid melder vi klart ud til organisationen, hvad der er vigtigt lige nu. Den formel har gjort, at vores fokus er skærpet. Hvis eksempelvis et projekt ikke står på listen over strategiske projekter, så er det ganske enkelt ikke et strategisk projekt.”


Tæt opfølgning på måltal
Midlet til at øge den strategiske styring har blandt andet været en omfattende brug af kpi’er:

”Vores styring af virksomheden er i dag langt mere datadrevet end tidligere,” fortæller Lars Ellehave-Andersen.

”Inden for hver af vores strategiske korridorer har vi måltal, der indgår i virksomhedens scorecard, som vi nedbryder hele vejen fra direktion til mellemleder. Hvert år foretager vi en indbyrdes vægtning af måltallene, så vi løbende sikrer, at de strategiske ambitioner er afspejlet i den daglige drift og den løbende udvikling. Både i bestyrelse og direktion er det et arbejde, der har høj prioritet.”

”Ud over at skabe sammenhæng mellem strategi og drift giver brugen af kpi’er også mulighed for at samle organisationen om den fælles indsats,” fortæller Lars Ellehave-Andersen:

”Ved at integrere kpi’erne i vores måde at tænke og tage beslutninger på får vi et bredere perspektiv på forretningen og en mere helhedsorienteret tilgang til driften. Men det er ikke nogen let øvelse, for det kræver, at man kan både vælge til og vælge fra. I princippet har vi kpi’er nok til at fodre en landsby. Udfordringen er da at skabe en gennemsigtighed i tallene, så de kan tjene deres formål, nemlig strategisk styring.”


Løbende fokus
Mens nogle af de anvendte kpi’er måles fra år til år, bliver flere og flere kpi’er opgjort per måned og enkelte dagligt, hvilket bidrager til at øge interessen fra både ledere og medarbejdere:

”At arbejde med kpi’er er ikke bare en styringsopgave; det er også en kommunikationsopgave,” fortæller Lars Ellehave-Andersen.

”Derfor lægger vi mange kræfter i kommunikationen, ikke bare på direktørmøder, men også i den bredere organisation. For eksempel samler vi én gang i kvartalet alle ledere i hele PFA og i forhold til alle medarbejdere på dialogmøder en gang i kvartalet. Her gennemgår vi virksomhedens scorecard,  og vi kommenterer på status og strategi, ligesom de naturligvis er velkomne til at stille spørgsmål.”

Og netop den måde, som topledelsen kommunikerer på, er ofte det, der ifølge Lars Ellehave-Andersen skiller succes fra fiasko:

”Det, der ofte går galt, er, at kommunikationsvejene svigter. Koncernledelsen kommunikerer til direktørgruppen, der kommunikerer videre ud i organisationen. Den kommunikationskæde er både langsom og usikker – langsom fordi hvert led har sin egen erkendelsesfase, og usikker fordi de klare budskaber kan smuldrer undervejs. Derfor kommunikerer vi simultant til de forskellige ledelseslag. Som medarbejder i PFA skal du helst høre den samme fortælling, hvad enten du hører den fra nærmeste ledere eller direkte fra CEO’en.”


Ledelse kræver tålmodighed
Succes som leder er altså ifølge Lars Ellehave-Andersen et spørgsmål om kommunikation, men også et spørgsmål om noget så simpelt som gammeldags tålmodighed:

”Vi er nødt til at disciplinere os selv i koncernledelsen, hvis vi ikke hele tiden skal løbe foran. I en stor transformation som vores vil der altid være en erkendelsestid i organisationen. Her skal vi stå fast på vores budskaber, så vi viser, at vi virkelig mener det, og vi skal have tålmodighed nok til at se, at tingene virker. Det, der oftest mangler i forandringsledelse, er den sidste halvdel af ordet – ledelse – og her skal man huske altid at minde sig selv om, at ledelse nu engang tager tid. Vi skal skabe nyt, men vi skal også sikre kontinuitet.”

Og da er vi tilbage, hvor vi startede: transformationsmodellen, korridorerne, de strategiske projekter og måltallene bag.

”Med brugen af måltal er vi netop i stand til at skabe kontinuerlighed,” fortæller Lars Ellehave-Andersen. ”Når vi holder fokus på tallene, holder vi samtidig fokus på strategien. Vi sidder ikke derhjemme i weekenden og får en masse sjove ideer; vi holder tværtimod tungen lige i munden, så selv nye initiativer sættes i relation til de eksisterende kpi’er. Det er sådan, vi arbejder på at opfylde vores ambitioner. Vores rejse er ikke slut; der er meget, vi skal nå endnu. Men vi er på rette vej, så hvorfor lade sig slå ud af kurs?”

”At arbejde med kpi’er er ikke bare en styringsopgave; det er også en kommunikationsopgave”

Lars Ellehave-Andersen, koncerndirektør i PFA

Om Lars Ellehave-­Andersen

Lars Ellehave-­Andersen har været direktør i PFA Pension siden 2006. Fra 1. September 2009 er hans titel koncerndirektør med ansvar for Salg & Marked samt selskaberne FunktionærPension, PFA Senior, PFA Sundhed og PFA Soraarneq. Udover dette besidder Lars Ellehave-­Andersen en række bestyrelsesposter, og han er også medlem af repræsentantskabet i Lån & Spar Bank. 
 

Lars Ellehave­-Andersen kom til PFA fra en stilling som direktør i PensionDanmark, hvor han var ansvarlig for salg, eksterne relationer, administration og onlineløsninger. Lars Ellehave-­Andersen har tidligere været ansat i ledende stillinger hos PensionsInfo og Advice og har en Executive MBA i change management.

Fandt du dette nyttigt?