Insight

Download regnskabschecklisten for forsikringsselskaber m.fl.

Klar til årsrapporten 2019

Regnskabschecklisten for forsikringsselskaber er klar! Klar til at hjælpe med at sikre at alle formaliter og regler er indarbejdet i årsrapporten.

Deloitte har igen i år udarbejdet en regnskabscheckliste for forsikringsselskaber m.fl. til brug for de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse. Regnskabschecklisten er til, for at hjælpe til en god regnskabsafslutning og sikre, at formaliter er indarbejdet i årsrapporten.

Regnskabschecklisten for forsikringsselskaber giver mulighed for tilpasning i forhold til virksomhedstype (liv- og skadeforsikringsselskab), hvorvidt der aflægges regnskab efter IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen, samt i forhold til koncernstruktur og individuelle regnskabsposter, m.m.

Regnskabstjeklisten indeholder de seneste ændringer til regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som blev vedtaget i december 2018, gældende fra regnskabsperioder startende fra 1. januar 2019.

Såfremt du er interesseret i at høre yderligere om de kommende ændringer eller implementeringen heraf, er du velkommen til at kontakte os.

Regnskabschecklisten kan rekvireres ved at udfylde formularen. Bemærk at checklisten downloades som en Excel-fil.

Ved spørgsmål eller forespørgsler i forbindelse med rådgivning inden for de områder som regnskabschecklisterne dækker samt de kommende ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, finder du kontaktpersoner nederst på denne side.

Udfyld formularen og download tjeklisten her

Fandt du dette nyttigt?