Perspektiver

Sikkerhed til banker og virksomheder

Interview med Anette Eberhard, direktør i EKF

Hvordan etablerer en statsejet virksomhed en adfærd, der understøtter et skarpt fokus på, at virksomheder kommer frem og ud i verden? EKF har med sin 2016-strategi sat sig for at arbejde målrettet mod et større aftryk i markedet og har opstillet ambitiøse vækstmål om at nå et samlet forretningsomfang på 100 milliarder kroner om fire år.

Vækststrategi
Mens tonerne fra finanskrisen stadig klinger gennem sektoren, og konsolidering og risikominimering er typiske emner på dagsordenen i landets finanshuse, befinder Eksport Kredit Fonden (EKF) sig i en anderledes, særlig situation. Den globale finanskrise og de danske kredit- og erhvervspakker har sat deres spor på EKF’s forretning og har ændret forudsætningerne for EKF’s kundeorienterede vækststrategi.

EKF er ejet og garanteret af den danske stat, men drives som en moderne finansiel virksomhed. EKF har siden grundlæggelsen i 1922 bistået danske eksportvirksomheder ved at dække de risici, som banker og kreditforsikringsselskaber ikke kan eller vil tage. EKF dækker således forretningsmæssige risici for dansk erhvervsliv gennem udstedelse af garantier på op til 95 procent af risikoen. ”Vi skal være dristige, men ikke dumdristige – det er jo skatteborgernes penge, vi har med at gøre,” siger Anette Eberhard.

EKF sikrer virksomheder mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med virksomheder i andre lande. Når EKF tager risikoen, får virksomhederne langt bedre muligheder for at få finansieret deres forretninger på konkurrencedygtige vilkår og for at sælge deres varer på kredit.

De makroøkonomiske forhold har skabt en ny virkelighed og resulteret i høj vækst. Som en slags modcyklisk virksomhed har de seneste års mindskede appetit på risiko fra banker og andre givet EKF en større rolle at spille, da den del af kreditrisikoen, som EKF typisk påtager sig, alt andet lige er vokset. Med en vækst i det samlede forretningsomfang på knap 40% fra 2010 til 2012 har EKF’s forretningsmodel vist sig at være rigtig og robust.

EKF arbejder på forretningsmæssige vilkår med fokus på at have en fornuftig balance mellem indtægter og omkostninger. EKF har et langsigtet perspektiv og den nødvendige risikovillighed, der er påkrævet i lande og på markeder, hvor politisk stabilitet og kommerciel succes er usikker. Ved udgangen af 2012 havde EKF’s samlede engagement passeret 75 milliarder kroner – målet for 2016 er 100 milliarder kroner.

Den høje vækst stiller store krav til EKF’s evne til at skalere op – ikke blot ved fortsat at øge medarbejderstaben, men også ved flere og bredere partnerskaber med danske og internationale banker, som i direktørens optik hører til EKF’s vigtigste samarbejdspartnere. Som noget nyt kan EKF fra 2013 stille kautioner til banker, der låner danske eksportvirksomheder og deres underleverandører penge til at investere i Danmark. EKF’s kaution giver bankerne sikkerhed for, at lånene bliver betalt tilbage.

”Der er altid en bank eller et forsikringsselskab med i vores engagementer, og det er banken, der i sidste ende sætter prisen til kunden,” fortæller Anette Eberhard og pointerer, at EKF har stort fokus på at drøfte og udvikle sine processer og produkter i samarbejde med de finansielle medspillere. Et eksempel er udviklingen af it-systemet, der giver banker mulighed for selvbetjening hos EKF ved mindre kautioner på op til fem millioner kroner. Anette Eberhard fortæller desuden, at ”vi har også været ude i flere af vores partneres kontaktcentre og uddanne deres medarbejdere i de ydelser, EKF tilbyder.” Anette Eberhard pointerer, hvordan den rigtige forståelse af ydelserne kan hjælpe bankerne til både at udvikle kundens såvel engagement som forretning og at optimere risikoafdækningen hos banken.

Med udsigt til fortsat markant vækst i såvel engagementer som antal kunder finder EKF det uhyre vigtigt at arbejde målrettet med virksomhedens kultur for fremadrettet at sikre sammenhæng og holdånd i en organisation, der skal vokse tilsvarende. Et vigtigt element i dette arbejde er italesættelse af arbejdspladsens samfundsnyttige aspekt, der er en vigtig driver for mange af medarbejderne. En analyse fra Copenhagen Economics viser, at EKF’s indsats i 2011 var med til at sikre ordrer til danske virksomheder på over 30 milliarder kroner. Det forbedrede Danmarks betalingsbalance med 12 milliarder kroner og bidrog til næsten 20.000 danske arbejdspladser. ”Dette svarer til, at EKF’s knap 100 ansatte hver dag, de er på arbejde, hver især er med til at sikre en arbejdsplads i Danmark,” fortæller en tydeligt stolt Anette Eberhard.

Planen for de næste fire år i EKF er klar, og direktøren anerkender, at der er meget at tage fat på. Hun ser frem til opgaven om at nå de ambitiøse tal. Meget vil afhænge af den globale vækst, ligesom krisen i eurozonen stadig spøger. For nærværende er BRIK-landene og Next Eleven markeder, der tegner sig for en væsentlig del af kundernes vækstområder. EKF samarbejder med Eksportrådet såvel om konkrete løsninger som om udstationering af medarbejdere, der derved kommer tæt på eksportmarkedet og de lokale risikoforhold.

Anette Eberhard noterer sig, at EKF i en årrække har fungeret som kriseinstrument og været med til at dæmme op for manglen på likviditet i et trængt marked. Den ekstraordinære interesse for EKF’s løsninger er blevet normen, og alt tyder på, at det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i de kommende år.

”Der er altid en bank eller et forsikringsselskab med i vores engagementer, og det er banken, der i sidste ende sætter prisen til kunden” 

 Anette Eberhard, direktør i EKF

Om Anette Eberhard 

Anette Eberhard har været direktør for EKF siden 2007 og var inden da vicedirektør i syv år. Hun har tidligere været ansat i Frederiksberg Kommune, på Rigshospitalet og i Danske Bank. Anette Eberhard er desuden medlem af flere bestyrelser i sektoren, blandt andet Finansiel Stabilitet siden 2008 og Investeringsfonden for Udviklingslande siden 2012.

Om Eksport Kredit Fonden
EKF, der er Danmarks Eksportkredit, forsikrer mod økonomiske og politiske risici ved finansiering af eksport til usikre markeder. Med en eksportkreditgaranti fra EKF i ryggen er både eksportvirksomheden og dens bankforbindelser sikre på at få penge, selvom en køber ikke kan eller vil betale, og selvom politiske forhold i et land gør forretningen umulig. Går noget galt, betaler EKF.I kraft af sin 90-årige historie og et særdeles tæt samarbejde med blandt andre Eksportrådet og OECD har EKF en unik erfaring i at analysere politiske og erhvervsmæssige risici i udlandet.

Fandt du dette nyttigt?