Indsigt

Solvens II

Solvens II. Nye, stærkere krav til kapitaldækning og risikostyring

Solvens II vil fastlægge nye, stærkere krav til kapitaldækning og risikostyring for forsikringsselskaber, der lever op til EU-lovgivningen på området. Det er forventningen, at Solvens II vil medvirke til at identificere de fremtidige vinderselskaber, som vil udnytte solvens II til at opnå forbedret drift, risikostyring og resultat.

Solvens II er den mest vidtrækkende ændring i mere end 20 år til de rammer, der er gældende for forsikringsselskaber i EU. Målet er at indføre solvenskrav, der giver et bedre billede af de risici, som selskaberne står over for, samt øge beskyttelsen af forsikringstagere.

Efter planen skulle solvens II oprindeligt have været indført den 31. oktober 2012. Omnibus II har dog udskudt ikrafttrædelsen til den 1. januar 2014. Inden reglerne endeligt fastlægges, har trialogparterne ønsket en undersøgelse af effekten af de nye regler på solvenskravene for langfristede forpligtigelser. Der er derfor iværksat en Long-Term Guarantee Assessment (LTGA). Desuden skal forordninger samt udfyldende bestemmelser og niveau tre-vejledninger mv. sendes i officielle høringer, inden solvens II kan indføres i sin helhed. Det er en tidskrævende proces, og det er derfor vores forventning, at solvens II bliver udskudt til 1. januar 2016.


Gradvis indfasning af Solvens II fra 2014
Som følge af denne forsinkelse er der en generel bekymring for, at de nationale tilsynsmyndigheder udvikler deres egne nationale løsninger i stedet for at nå frem til et ensartet tilsyn i EU. For at sikre en harmoniseret bevægelse mod solvens II bliver der arbejdet på at give EIOPA beføjelser til at udarbejde vejledninger til de nationale tilsyn til indførselse af visse Solvens II-elementer.


Det drejer sig om følgende elementer:

  • governance-bestemmelser
  • risk management-systemet, inklusive ORSA-processen
  • præapplikationsprocessen i relation til interne modeller
  • de nødvendige krav til rapportering med henblik på at kunne udøve et effektivt tilsyn

EIOPA planlægger en offentligt høring om dets retningslinjer fra foråret 2013. De nationale tilsynsmyndigheder vil derefter blive bedt om at overholde retningslinjerne eller forklare, hvorfor de ikke kan. Det er vores forventning, at det danske tilsyn vil overholde retningslinjerne, og at de vil være gældende fra 1. januar 2014.

Implementering af solvens II kræver en tværfaglig tilgang. I Deloitte har vi i flere år samarbejdet med vores kunder om at forberede og gennemføre elementer af Solvens II. Det har givet os en solid erfaring med solvenstilgange, som kan hjælpe din virksomhed på vejen mod compliance.

 

Fandt du dette nyttigt?