Indsigt

Specialisering i banksektoren

Nye strategier, nye risici?

Finanskrisen har medført et pres på den globale banksektor om at søge tilbage til den basale bankdrift. En lang række banker er således på vej mod en højere grad af specialisering.

Økonomisk teori fortæller os, at specialisering giver mange fordele. Ved at fokusere virksomheden, kan man opnå et højere afkast og en bedre anvendelse af kapital. Man kan opnå stordriftsfordele, og en mere fokuseret virksomhed kan også medføre reduceret kompleksitet i form af enklere ledelse og strategisk klarhed.

Men specialisering medfører også et ændret risikobillede i bankerne. Risici fra kompleksitet kan falde, mens eksempelvis risici fra koncentration kan blive mere fremtrædende. 

I denne amerikanske publikation ser vi nærmere på:

  • De overvejelser, en banks ledelse bør gøre sig i forbindelse med specialisering
  • Hvilke risici der følge af specialisering, herunder driftsmæssige, imagemæssige og investorrelaterede risici
  • Hvordan disse risici kan begrænses

Undersøgelsen er baseret på amerikanske forhold og der inddrages en række amerikanske eksempler. Det er Deloitte Danmarks vurdering, at konklusionerne uden videre kan udstrækkes til danske forhold.

Fandt du dette nyttigt?