Perspektiver

Fra tal til adfærd

Interview med Morten Hübbe, CEO i Tryg

Hvad gør man, når overskuddet pludselig er langt fra, hvor man gerne vil have det? Morten Hübbe, CEO i Tryg, svarer: ”Da vi stod og tjente tæt på ingenting, satte vi nye mål. Målene blev sat ambitiøst i en omhyggelig benchmarkproces og bliver nu forsøgt opnået ved at skabe tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer, og nogle af de vigtigste nøgleord i den forbindelse er kommunikation, tydelige mål og ansvar.”

Baggrund
Med Morten Hübbes ord blev mange i branchen lullet i søvn i 2008 og 2009. Der var højkonjunktur, og alt gik godt. Men hvad gør man, når det billede ændrer sig?

”Her er det vigtigt, at kerneforretningen fungerer. Det er vigtigt med en stram og ambitiøs kurs,” siger Morten Hübbe. Derfor satte Tryg nogle tydelige mål i forhold til at sikre en velfungerende kerneforretning. Målene var ambitiøse, så der var noget at gå efter, og så Trygs investorer kunne være trygge med hensyn til at få leveret afkast og udbytte. Morten Hübbe beskriver det således:

”Vi vil være bedst i branchen til forsikring, medarbejdere og indtjening.”


Benchmarks som løftestang for fastlæggelse af mål
Morten Hübbe fortæller om, hvordan målene blev fastlagt:

”Ofte ser man på sig selv, og hvordan man har performet, i et historisk perspektiv. Her har vi vendt det på hovedet. Vi har set på eksterne benchmarks i både Danmark, Norden og Europa. Vi har set på, hvem vi kan lære noget af. Vi kan ikke pege på ét enkelt selskab, der kan lære os alt, men vi kan pege på enkeltpunkter hos flere forskellige selskaber.”En fordel ved så grundig en proces har været inspiration og udfordring af nogle ting, som man har taget for givet.

”For eksempel har vi set, at dér, hvor vi ikke syntes, der var mere at hente, der er andre gået syv skridt længere,”siger Morten Hübbe. Ud over at vende blikket eksternt har Tryg også set på sig selv og virksomhedens forskellige forretningsområder og geografier for at identificere forretningsområder, hvor de kan lære noget af sig selv.

Det mest ambitiøse mål, Tryg har sat sig, er at levere en ROE (afkastningsgrad efter skat) på 20 procent i 2015, givet dagens lave renteniveau. Dertil kommer en række andre udmeldte mål, blandt andet årlige besparelser på 1 mia. kr. over tre år.


Betydningen for den enkelte
Fokus på kunder og medarbejdere går igen i hele vores samtale med Morten Hübbe:

”Vi skaber tryghed og værdi for Trygs kunder og vi vil sikre, at medarbejderne føler, at de leverer begge dele til kunderne hver eneste dag.” Men hvordan kan man foretage omfattende besparelser og fortsat bibeholde fokus på tryghed og værdi? Ét eksempel er, at Tryg har outsourcet alarmfunktionen med 24 timers kontakt. 

Her viste det sige at det var under 1 % af kunderne der faktisk lagde vægt på at Tryg selv stod for at tage imod opkald. Denne øvelse har sparet et tocifret millionbeløb og er i tråd med Morten Hübbes udsagn om, at man skal tvinge sig selv til at stille skarpt på at skabe både tryghed og værdi og på, hvor der kan optimeres yderligere. Ifølge Morten Hübbe skal det desuden sikres, at organisationen tager ansvar og ejerskab, og organisationen skal forstå, at netop det er fuldstændig ufravigeligt.

”I Tryg har vi indført treårige finansielle mål for de enkelte forretningsområder, og de har selv ansvaret for at sætte disse mål,” siger Morten Hübbe og understreger:

”Det er vigtigt, da der er stor forskel på selv at sætte mål og få dem dikteret. Det forpligter. Samtidig er målene og ansvaret nødt til at være meget tydelige og skal løbende monitoreres. Ledelsen skal vise, at den er klar til at tage konsekvensen.” Et eksempel i den forbindelse er frasalget af Trygs forretning i Finland i efteråret 2012.


Kulturforandring
Opstramningen af konsekvens og mandat er en kulturforandring for Tryg, og Morten Hübbe fortæller:

”Jeg har prøvet at blive stoppet af en frustreret medarbejder på gangen og blive spurgt om, hvorvidt det hele bare skal dreje sig om at spare omkostninger.” Det er en forandring, der er i gang, og i Tryg involveres lederne i strategiarbejdet og fastsættelsen af mål. Herfra rulles strategi og målbillede ud til medarbejderne. I Tryg tilstræber ledelsen at være meget tæt på medarbejderne, og medarbejderundersøgelser viser der er høj tilfredshed med lederne i Tryg. Det er et godt udgangspunkt for succesfuldt at implementere forandringer. Morten Hübbe har en vigtig pointe:

”Når man skal skabe adfærdsændringer, skal man være meget opmærksom på, at mennesker motiveres forskelligt.” Dette understreger han flere gange, og han ser det som en risiko, at man ikke får trykket på de rigtige knapper alle steder i organisationen.

Der er stort fokus på medarbejderne i Tryg, og de bliver i høj grad involveret i forandringen. Der bliver løbende målt på medarbejdertilfredshed, og der afholdes stormøder med alle medarbejdere, hvor åben dialog og ufiltreret feedback er vigtige elementer. For at gøde denne form for dialog benyttes der anonym elektronisk afstemning på møderne i forbindelse med centrale spørgsmål. Morten Hübbe har en anden pointe:

”Negative medarbejdere skyldes ofte for dårlig kommunikation.” Dette element adresseres blandt andet af lederne og ved hjælp af stormøderne.


Delegering og involvering er vejen frem
Alt i alt har Tryg været igennem en øvelse, hvor man har sat nogle hårde mål. Den måde, Tryg har valgt at få organisationen til at opnå disse mål, involverer i høj grad ledelsen, præcise mål for de forskellige forretningsområder og uddelegering af ansvar. Det er vigtigt for Tryg samtidig at fastholde fokus på medarbejdere og kunder. Morten Hübbes afsluttende bemærkning beskriver et af de væsentligste elementer for netop denne del:

”Det er vigtigt at lytte.”

 ”Vi skaber tryghed og værdi for Trygs kunder og vi vil sikre, at medarbejderne føler, at de leverer begge dele til kunderne hver eneste dag.”

Morten Hübbe, CEO i Tryg

Om Morten Hübbe

Morten Hübbe kom til Tryg i 2002 og indtrådte i koncernledelsen året efter. Siden fungerede han som koncernfinansdirektør indtil 2011, hvor han blev koncernchef. Morten Hübbe har tilbragt hele sin karriere i forsikringsbranchen. Han begyndte med et studiejob i Zürich Forsikring, og med undtagelse af en sviptur på et par år til Alm. Brand var han i Zürich Forsikring, indtil de nordiske aktiviteter blev solgt til Tryg i maj 2002, og Morten fulgte med. Udover en bachelor (SPRØK) fra Handelshøjskolen i København har Morten Hübbe en cand.merc. i finansiering og regnskab, som han efterfølgende har fulgt op med en lederuddannelse fra Wharton.

Fandt du dette nyttigt?