Løsninger

Hensættelser

Opgørelse af hensættelser er et centralt element i styringen i ethvert selskab

Indgår hensættelserne konsistent i risikostyringen af selskabet både regnskabs- og solvensmæssigt? En præcis værdiansættelse af de finansielle forpligtelser og risiko er afgørende. De selskaber, som forstår at udnytte balancen mellem risiko og afkast i selskabet, vil være i bedst stand til at udnytte kapitalen effektivt og dermed vinde markedsandele.

Finanstilsynets initiativ til ”Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne” omfatter ændring af tre bekendtgørelser, herunder Regnskabsbekendtgørelsen, Bekendtgørelsen om basiskapital og Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner. 

Dette medfører en væsentlig ændring af rammerne for opgørelsesmetoden for hensættelser, som træder i kraft 1. januar 2015. Selskaberne vil derfor have fokus på at få implementeret de nye regler, der blandt andet medfører, at selskaberne skal tage mere hensigtsmæssigt højde for optionsværdierne ved værdiansættelse af hensættelserne.

Vi har stor erfaring indenfor hensættelsesområdet og hjælper vores kunderne med at forstå forholdet mellem værdi, risiko og afkast.

Vi anvender internationalt anerkendte aktuarmodeller og programmer, og vi har stor erfaring med implementering af hensættelsesmodeller hos vores kunder. Vores rådgivningskompetencer anvendes og udbygges til stadighed via vores stærke internationale netværk.

For vores revisionskunder er vores aktuarer en fast del af revisionsteamet, hvor vi gennemgår de forsikringsmæssige hensættelser. Her gennemgås typisk områderne data, antagelser, model, resultat og kontrolmiljø, og vores konklusioner bliver altid inkluderet i Deloittes samlede leverancer til kunden. Hos vores revisionskunder arbejder vi tæt sammen med selskabets aktuarer og forsøger til enhver tid til at give feedback, som kan skabe værdi for dem og dermed for selskabet.
 

Vi hjælper blandt andet vores kunder med:

  • Rådgivning og bistand med implementering af hensættelsesmodeller (cash flow)
  • Implementering af nye regnskabsregler
  • Rådgivning om den regnskabsmæssige proces for beregning af hensætteler, fx fast close, kontrolmiljø mv.
  • Statistikanalyse, herunder dødelighed, invaliditet, genkøb og fripolice
  • Validering af anvendte parametre ved opgørelse af hensættelsen
  • Rådgivning af valg af tilstandsmodeller

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere

Mikkel Dahl

Mikkel Dahl

Partner

Mikkel er partner i Actuarial, Risk & Advanced Analytics afdelingen hos Deloitte, hvor han beskæftiger sig med kunder i den finansielle sektor i Skandinavien. Mikkels rådgivningsområder omfatter opgør... Mere