Løsninger

IFRS 4, fase II

Er din virksomhed klar til implementering af IFRS 4, fase II?

En rettidig analyse af konsekvenserne ved overgang til IFRS 4, fase II og vurdering af samspil med Solvens II kan sikre en effektiv og hensigtsmæssig implementering af IFRS 4, fase II.

IASB er på vej med en ny standard for forsikringskontrakter, som forventes i 2015 med implementering pr. 1. januar 2018. Standarden vil have væsentlige konsekvenser i forhold til indregning og måling af forsikringskontrakter i årsrapporten. Dataindsamling ville skulle ske fra tre år før implementering. De danske forsikringsselskaber skal derfor være klar til dataindsamling fra og med 1. januar 2015.

Deloitte har en bred tværfaglig markedsgruppe, som kan trække på dedikerede eksperter i såvel Danmark som internationalt. Vi har en dyb indsigt i den nye standard for forsikringskontrakter og dennes konsekvenser for danske forsikringsselskaber, såvel dem, der aflægger årsrapport efter IFRS, som dem, der aflægger efter regnskabsbekendtgørelsen, men som gerne vil forstå sammenhængen til IFRS.

Deloitte kan hjælpe med at fortolke og formidle standarden på alle niveauer, og Deloitte har udviklet en række værktøjer til at analysere effekt og konsekvens af overgang til IFRS 4, fase II:

BIAT – Business impact analytical tool, som er designet til at analysere effekt og konsekvens for forretningsmodellen og kan hjælpe med at identificere synergier for at forbedre det strategiske fokus og operationel effektivitet.

FIAT – Financial impact analytical tool, som hjælper med at forstå konsekvenser for indtjening, konsekvens af forskellige implementeringsvalg i standarden og hjælpe med at prioritere indsats i forhold til implementering.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere

Martin Faarborg

Martin Faarborg

Partner

Martin har bred og dyb erfaring med revision og rådgivning af børsnoterede og andre store globale/internationale Pharma og produktionsvirksomheder. Han servicerer en række store og børsnoterede danske... Mere