Løsninger

Nedskrivningsregler i pengeinstitutter

Anvendes nedskrivningsreglerne konsekvent?

Nedskrivningsreglerne for pengeinstitutter er i de senere år blevet mere komplekse og reguleringen mere omfattende. Det er afgørende for tilliden til pengeinstituttet, at anvendelsen af reglerne er helt ajour.

I de seneste år har Finanstilsynets besøg medført markante mernedskrivninger hos en række pengeinstitutter. Finanstilsynet har ad flere omgange fundet anledning til at præcisere nedskrivningsreglerne; i julebreve, i bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen mv. Vi oplever, at institutterne bruger mange ressourcer på at implementere de præciserede regler, men også at implementeringerne sker uensartet mellem de enkelte institutter.

I Deloitte hjælper vi blandt andet vores kunder med at:

  • Rådgive om anvendelsen af nedskrivningsreglerne for pengeinstitutter
  • Vurdere og foretage et benchmark af pengeinstituttets praksis sammenholdt med øvrige pengeinstitutter
  • Give inspiration til, hvordan reglerne overholdes og anvendes på en hensigtsmæssig måde.

Kontakt en af vores specialister.

Jens Ringbæk

Jens Ringbæk

Partner

Jens er revisor og rådgiver for virksomheden i den finansielle sektor. Jens er specialiseret i finansiel regulering, regnskabsaflæggelse, transaktioner m.v. Han er blandt andet revisor og rådgiver for... Mere