Løsninger

Performancekultur i forsikringsbranchen

God ledelse kan sikre balance mellem måling af resultater og adfærd

En stærk performancekultur handler om at skabe en solid proces for performance og udvikling, der ved hjælp af god ledelse sikrer balance mellem måling af både resultater og adfærd, og hvor medarbejderne kan se en klar sammenhæng mellem deres involvering og belønning.

Forsikringsbranchen står overfor store forandringer. I takt med at industrien bevæger sig fremad, må forsikringsselskaberne forsøge at forbedre lønsomheden, mens de på samme tid skal leve op til de stigende lovgivningsmæssige krav. Hertil kommer også digitaliseringen og den ændrede kundeadfærd med stigende krav om service og tilgængelighed. Det stiller ligeledes krav til ledere og medarbejdere, og der er derfor fortsat fokus på at øge performance ved at skabe en performancekultur. Den diversificerede medarbejderstab med alt fra sælgere til tekniske specialister, strategiske skift og en generelt stigende mobilitet blandt medarbejdere gør samtidig de traditionelle tilgange til performance management mangelfulde. Vi oplever derfor en stor efterspørgsel efter at skabe en performancekultur, hvor stærk ledelse er med til at sikre løbende feedback og fremme den rette adfærd ved at måle på det, der betyder mest.

Bidrager vurderingen af medarbejderne til at skabe den ønskede performancekultur?
Uanset den strategiske agenda eller hvilke lovgivningsmæssige reguleringer der implementeres over tid, er det afgørende, at medarbejdernes adfærd og performance matcher organisationens ambitioner, hvilket kræver en klar sammenhæng mellem strategi, resultatskabelse og belønning. På den måde fremmer belønning netop den adfærd, der bidrager mest muligt til at øge performance og sikre lønsomhed over tid. I Deloitte hjælper vi blandt andet vores kunder med at:

  • Skabe det rette fundament for en performancekultur, fx ved at sikre en it-understøttet proces, der gør medarbejderinformationer stringente og tilgængelige
  • Konstruere belønningssystemer, der belønner det, der betyder mest
  • Udarbejde en ledelsesfortælling, der skaber en stærk sammenhæng, en klar retning og ejerskab for performancekulturen
  • Opbygge ledelseskompetencer til at kunne drive en performancekultur fremadrettet
  • Udvikle kompetence- og udviklingsmodeller, der matcher performancestrategien og samtidig skaber den ønskede kultur på tværs af organisationen
  • Anvende mål til at skabe den rette adfærd og mentalitet for derved at øge performance

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Mette Schønnemann

Mette Schønnemann

Kommunikationsdirektør

Mette Schønnemann er kommunikationsdirektør i Deloitte Danmark. Mette har ansvar for kommunikationsstrategi samt intern, ekstern og lederkommunikation.... Mere