Løsninger

Process excellence

Understøtter organisationsprocesserne de strategiske, taktiske og operative målsætninger?

Konkurrencen intensiveres i den finansielle sektor. Det er ikke længere muligt at skabe den nødvendige indtjening ved at være gennemsnitlig. Konkurrencen på markedet, stigende lovkrav og stigende forventninger fra kunderne kræver, at pengeinstitutterne har processer, der er sammenhængende, optimerede og tager udgangspunkt i kunderne.

Deloittes Process Excellence Survey viser, at virksomhederne har udfordringer med at realisere en procesoptimering, men også høje ambitioner for deres processer. 

Ambitionerne er på plads og evnerne til at eksekvere enkelte procesoptimeringer i udvalgte områder er etableret, men der er fortsat udfordringer med at etablere rammerne for en målrettet udvikling og fastholdelse af process excellence.
 

På baggrund af vores undersøgelse ser vi derfor følgende centrale udfordringer: 

  • Halvdelen af danske pengeinstitutter mangler en strategi for deres arbejde med processer. Ingen af deltagerne i undersøgelsen har en strategi, der er forankret på tværs af forskellige forretningsenheder.
  • Næsten alle pengeinstitutter har udfordringer med at tiltrække, udvikle og fastholde ressourcer med dybe kvalifikationer indenfor process excellence.
  • Halvdelen af virksomhederne har udfordringer med at få forretningsenheder til at sætte konkrete procesmål til udvikling, optimering og styring af end-to-end-processer.
  • De fleste organisationer arbejder i dag med processtandardisering, men det er kun få, som er lykkedes med at forankre procesejerskab i organisationen.

I Deloitte har vi omfattende erfaring med at arbejde struktureret med processer; fra proceskortlægning og løbende forbedring (fx med lean/Six Sigma) til etablering af en governanceorganisation, der ejer og administrerer processerne. Vores projekter hjælper virksomheder at redefinere deres processer, så de understøtter deres strategi.

Her hjælper vi blandt andet vores kunder med:

  • Governance, der sikrer sammenhæng mellem strategi og procesarbejde samt klar fordeling af roller og ansvar
  • Organisering, der sikrer, at der tænkes procesorienteret i organisationen, og at der er kompetencer til at sikre kvalitet i procesarbejdet
  • Standarder, der sikrer ensartethed og kvalitet i procesarbejdet
  • Teknologi, der understøtter automatisering og simplificering af forretningsprocesser
  • Procesoptimering, der indgår som en fast del af procesarbejdet og har til formål at effektivisere forretningen.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Stefan Schaper

Stefan Schaper

Director

Stefan is Nordic Tax & Legal COO. He has strong knowledge of financial institutions and private companies from more than 12 years of management advisory. Stefan has extensive experience with process i... Mere