Løsninger

Produktdesign og udvikling

Har I overblik over jeres eksisterende produkter? Er de understøttet af jeres it-struktur?

Ofte er der ikke sammenhæng, mellem de produkter, der designes/ønskes af salg og de it-systemer, virksomheden bruger til at håndtere produkterne i. Det gælder både med hensyn til drift, regnskab og risikostyring. Resultatet er en stigende mængde håndholdte processer, tung administration og manglende overblik. Et godt produktdesign er simpelt udadtil og fleksibelt indadtil. Det tager hensyn til både salg og efterfølgende håndtering og letter dermed processerne hele vejen rundt i virksomheden. Det anvender samme terminologi, der kommunikeres på tværs at funktioner og giver mulighed for optimering af indtjening samt reduktion af omkostninger.

I 2014 blev den længe ventede lovgivning omkring Solvens II taget et skridt videre og er delvis blevet implementeret i den danske lovgivning. Det stiller større krav til virksomhedernes risikostyring og dermed overblik over forretningen. Flere virksomheder arbejder på eller overvejer at opdatere it-strukturen i deres virksomhed. 

I Deloitte har vi stor erfaring indenfor forsikring og pension, både med hensyn til it, risikostyring og de processer, der ligger omkring. Vi har også god erfaring med tværfunktionel kommunikation og kan hjælpe med at skabe bro mellem de forskellige afdelinger i virksomheden.

Vores kompetencer dækker blandt andet over:

  • Opbygning af produktdesign
  • Udvikling af nye produkter og tilpasning af eksisterende produkter
  • Vurdering af salgspotentiale og lønsomhed
  • Vurdering af kompleksitet i forhold til it-strukturen og anbefalinger hertil
  • Overordnet risikoanalyse (operationel risiko og påvirkning af solvensbehov)
  • Stokastisk fremskrivning/scenarieanalyse
  • Kortlægning af den eksisterende produktportefølje – og forslag til forsimpling
  • Skabe sammenhæng mellem den interne og eksterne kommunikation vedrørende produkterne


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere

Mikkel Dahl

Mikkel Dahl

Partner

Mikkel er partner i Actuarial, Risk & Advanced Analytics afdelingen hos Deloitte, hvor han beskæftiger sig med kunder i den finansielle sektor i Skandinavien. Mikkels rådgivningsområder omfatter opgør... Mere