Løsninger

Revision af forsikringshensættelser

Arbejder virksomheden med hensættelserne på en måde, så de indgår konsistent i styringen af selskabet både regnskabsmæssigt, solvensmæssigt og i prisfastsættelsen?

Opgørelse af hensættelser er et centralt element i styringen i ethvert forsikringsselskab. Det gælder ikke kun for balancen, men forsikringshensættelserne er også et væsentligt element i både risikoopgørelser og prisfastsættelse.

Skiftet til et markedsrettet fokus indebærer, at flere væsentlige faktorer ændres hyppigt, men mange virksomheder i forsikringsbranchen har endnu ikke fuldt indarbejdet de nødvendige processer og dokumentationsrutiner til hyppig opdatering af modeller og analyser af gældende forhold, hvorved usikkerhed og risiko kunne reduceres. Der kræves en kontinuerlig tilretning af modeller og beregninger, og det er en central disciplin, at aktuarerne følger op på processer, dokumenterer deres arbejde og forbedrer læringen. Der kan dog være situationer, hvor en travl dagligdag har betydet, at nogle aktuarer ikke har gennemgået formaliseret træning i de nye teknikker og metoder, fx indenfor kvantitativ opgørelse af usikkerhed. 

Deloitte har stor erfaring indenfor hensættelsesområdet, både med hensyn til revision og uafhængig opgørelse. Vi vil derfor kunne udføre de aktuarmæssige analyser som en del af revisionen, eller vi kan gennem en uafhængig opgørelse tilbyde en direkte, uafhængig leverance til ledelse eller bestyrelse. 

Ved revision af hensættelserne gennemgår vi typisk selskabets egen vurdering af hensættelserne som et led i processen, der fører frem til påtegningen i regnskabet. Processen er en del af revisionsarbejdet og indebærer således ikke direkte rapportering til virksomhedens ledelse. Vi tilbyder dog en sådan rapportering i tillæg til revisionen, såfremt dette ønskes.  

I en uafhængig opgørelse tager vi ikke udgangspunkt i selskabets egen vurdering af hensættelserne, men udarbejder et uafhængigt skøn over hensættelsesniveauet, som dokumenteres i en rapport. En sådan rapport indeholder beskrivelser af de anvendte data, forudsætninger, ekspertvurderinger, aktuarmetoder og en gennemgang af resultaterne samt usikkerheder og følsomheder af disse. Rapporten baseres på vores brede erfaring indenfor området, og vi inddrager markedsdata som sammenligningsgrundlag, hvor dette er muligt. Dette kan endog være relevant for revisionskunder som en kvalitetssikring af egne opgørelser.

Deloitte kan foretage en benchmarking af virksomheden i forhold til gældende markedsstandarder, og gennem gennemprøvede processer og analyser kan vi bidrage med konkrete forslag til, hvorledes virksomheden kan forbedre og optimere sine processer og rapportering.

Internationalt har vi indgående kendskab til actuarial control cycle – en model, som er standardiseret internationalt, men endnu ikke indgår som en del af de skandinaviske aktuaruddannelser.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere

Mikkel Dahl

Mikkel Dahl

Partner

Mikkel er partner i Actuarial, Risk & Advanced Analytics afdelingen hos Deloitte, hvor han beskæftiger sig med kunder i den finansielle sektor i Skandinavien. Mikkels rådgivningsområder omfatter opgør... Mere