Løsninger

Revision af pengeinstitutter

Er revisionen en anledning til både kontrol og udvikling?

En værdiskabende revision sikres ved en uafhængig vurdering af de enkelte elementer i regnskabsaflæggelsesprocessen.

Pengeinstitutterne arbejder i disse år med at bearbejde eftervirkningerne af finanskrisen og med at implementere den store mængde lovgivningsmæssige initiativer, der er fulgt efter krisen. Dette medfører et behov for at øge kapitalen, reducere omkostningerne, tilpasse forretningen og sikre overholdelse af lokal og EU-baseret regulering. Endvidere underlægges især børsnoterede virksomheder i stigende grad danske og internationale krav til eksempelvis corporate governance, CSR og regnskabsaflæggelse. 

I Deloitte har vi omfattende erfaring med at revidere pengeinstitutter.

Vores uafhængige revision er baseret på en ensartet revisionsmetodik og er integreret med virksomhedens processer og systemer for derved at sikre en værdiskabende og effektiv revision. Vi er desuden vant til at arbejde sammen med både Finanstilsynet og intern revision – og er naturligvis certificerede af Finanstilsynet.

Vores uafhængige revision er endvidere fokuseret på at give virksomhederne og deres ledelse relevant input omkring kontrolmiljøer samt drift og optimering af økonomifunktionen. Som led heri sikrer vi løbende opdatering om bedste praksis og international udvikling ved at:

  • Rådgive revisionsudvalg om corporate governance
  • Sikre den rette risikostyring og efterlevelse af compliance
  • Udføre den interne revision
  • Rådgive om og sikring af efterlevelse af IFRS
  • Drifte og optimere økonomifunktionen
  • Stå for regnskabsaflæggelse og interne kontroller.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jens Ringbæk

Jens Ringbæk

Partner

Jens er revisor og rådgiver for virksomheden i den finansielle sektor. Jens er specialiseret i finansiel regulering, regnskabsaflæggelse, transaktioner m.v. Han er blandt andet revisor og rådgiver for... Mere