Løsninger

Risk transformation

Får virksomheden det optimale ud af sin risikostyringsindsats?

Gennemførelsen af en risk transformation-proces øger værdiskabelsen i virksomheden ved at optimere risikostyringsprocesser og integrere risikostyring i forretningen.

Risikostyring bliver ofte opfattet som en compliance-øvelse og en omkostning i de finansielle institutioner. Dermed får risikostyringsfunktionen også ofte karakter af en kontrolfunktion. Kravene til selskabernes risikostyring er dog under forandring, idet vi oplever et ønske i markedet om at gentænke risikostyringen, således at den i højere grad bliver proaktiv og integreres i forretningen. 

I Deloitte har vi erfaringer med at gennemføre en risk transformation for primært finansielle virksomheder. Ved brug af vores gennemprøvede metoder og processer hjælper vi virksomheder med at få det fulde udbytte af en effektiv og værdiskabende risikostyring. 

Risk transformation adresserer følgende fire områder, der bidrager til at tage risikostyringen til det næste niveau:

  • Strategi: Fastlæggelse af visionen for risikostyring under hensyntagen til selskabets overordnede strategi.
  • Organisering og kultur: Den fremtidige organisering af risikostyring, herunder fastlæggelse af ejerskab i organisationen, samt den ønskede risikokultur. Desuden kortlægges nuværende kompetencer, og eventuelle mangler i forhold til visionen identificeres. 
  • Forretningsmodellen og den operative model for risikostyring: Fastlæggelse af grundlæggende principper for det fremtidige risikostyringsarbejde, herunder processer og arbejdsgange for risikostyring. Dette sker under hensyntagen til selskabets forretningsmodel. 
  • Data, analytics og systemer: De fremtidige krav til data, analytics og systemer for at disse kan understøtte den operative model.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Mikkel Dahl

Mikkel Dahl

Partner

Mikkel er partner i Actuarial, Risk & Advanced Analytics afdelingen hos Deloitte, hvor han beskæftiger sig med kunder i den finansielle sektor i Skandinavien. Mikkels rådgivningsområder omfatter opgør... Mere

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere