Løsninger

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM)

Er din fond tilpasset den nye virkelighed?

Lov om alternative investeringsfonde trådte i kraft den 22. juli 2013 og indeholder blandt andet detaljerede bestemmelser om risikostyring, aflønning, depositarfunktion og funktionsadskillelse.

AIFM-direktivet blev i november 2011 godkendt i Europaparlamentet, og er siden hen blevet implementeret i Danmark ved Lov om alternative investeringsfonde mv. med virkning fra den 22. juli 2013. Direktivet betyder, at en lang række forvaltere af alternative investeringsfonde i EU (fx kapitalfonde, ejendomsfonde, infrastrukturfonde og skovfonde) for første gang nu bliver underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og derfor skal efterleve detaljerede regler for kapital, risikostyring, aflønning, depositarfunktion, funktionsadskillelse, rapportering m.m.  

Ved alternative investeringsfonde (AIF) forstås grundlæggende en kollektiv investeringsenhed, som rejser kapital fra en række investorer, og som ikke er en UCITS-fond (investeringsforeninger). Det er forvalterne af AIF’er, der således pålægges at søge autorisation under det nye og omfattende EU-regulativ. Forvalterne skal efterleve en lang række regulatoriske, organisatoriske og operationelle krav, der kan medføre store konsekvenser for den daglige drift. Det har været et ønske fra EU’s side at opnå et EU-marked med ensartede regler i stil med det, vi i dag kender inden for UCITS-området. Der er både i Danmark og i resten af EU usikkerhed om hvem, reglerne vil ramme.

I Danmark er der allerede krav til forvaltere af investeringsforeningslignende fonde (for eksempel specialforeninger og hedgeforeninger), ligesom der er visse lidt mere lempelige krav til pensionskassers investeringsfonde. Reguleringen vil fremover også ramme for eksempel forvaltere indenfor private equity og ejendomsområdet. Disse forvaltere vil således også blive underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Den nye tilladelse skal være på plads senest 22. juli 2014. Det er derfor allerede nu relevant for forvaltere af alternative investeringsfonde at påbegynde en proces for at analyse konsekvenserne af det nye regulative regime.


Vores løsninger
Deloitte kombinerer global og lokal ekspertise inden for assurance/risiko, regulering, skat samt operationel og strategisk rådgivning for at kunne levere en integreret løsning af AIFM-direktivet til din forretning. Her ser vi blandt andet på omkostninger, den nuværende forretningsmodelinfrastruktur og licenser samt geografiske indvirkninger (skatte- og lovgivningsmæssige) med det formål at identificere jeres udfordringer og muligheder. Vurderingen vil klarlægge, hvordan vi bedst kan bringe jeres forretningsmæssige mål i overensstemmelse med AIFMD, eller hvordan vi eventuelt sikrer, at jeres virksomhed ikke omfattes heraf.

Vi har allerede opnået betydelig praktisk erfaring i forbindelse med en række af de opgaver, der forestår i forbindelse med ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF).


Vi kan blandt andet hjælpe med: 

• Analyse af mangler i forhold til at kunne opnå tilladelse som FAIF 

• Styring af risici og værdiansættelser

• Overholdelse af bestemmelser om aflønning

• Driftsmæssig tilpasning 

• Overholdelse af regler ved outsourcing af opgaver


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.